arbete

arbete - Vad är den strukturella skolan för administration?

Vad är den strukturella skolan för administration?

Den strukturistiska skolan för administration är en typ av modell för att bilda organisatoriska strukturer. Det skiljer sig från de traditionella och karismatiska strukturerna. Teorin om denna skola föreslår att en organisation idealt skulle bestå av en grupp människor organiserade i en hierarkisk struktur och vägledas av rationellt och juridiskt beslutsfattande. Den str

arbete - Vad är Matrixorganisationen?  Viktigaste funktionerna

Vad är Matrixorganisationen? Viktigaste funktionerna

Matrisorganisationen är en affärsstruktur där medarbetarna deltar i specifika projekt samtidigt som de fortsätter att uppfylla sina uppgifter. Dubbelkanaler används: å ena sidan huvudhierarkin; och å andra sidan de specifika programmen. I allmänhet representerar dessa program eller portföljer de tjänster som erbjuds av ett företag. När behov

arbete - De 7 stegen i den viktigaste planeringen

De 7 stegen i den viktigaste planeringen

Planeringsstadierna innefattar att få information om möjliga scenarier och förutse handlingsplanen som måste följas före varje. Planering är det första steget som måste tas i administrationen och / eller förvaltningen av någon organisation. I den meningen är planeringen att motivera de olika aspekterna av driften av en affärsidé. I planeringe

arbete - Vad är administrationens ursprung?

Vad är administrationens ursprung?

Administrationens ursprung går tillbaka till ursprunget för det mänskliga behovet att organisera: det har varit närvarande sedan primitiva tider. Det är en vetenskap som består av att styra en enhet eller ett gott, vilket kanske inte ägs av den som administrerar den. Det är en disciplin som söker ständig förbättring av hanteringen av resurser, personal, utrustning, material, pengar och mänskliga relationer. Det är inri

arbete - Vad är skatterna som väntar på att betala?  Huvudegenskaper

Vad är skatterna som väntar på att betala? Huvudegenskaper

Skatterna i avvaktan på betalning är ett bokföringskonto som representerar de ekonomiska åtaganden som ett företag har med staten, vilket motsvarar betalningen av skatter. Detta konto klassificeras som en bråkdel av bolagets skulder. det vill säga det är en del av företagets skulder. Samtliga bolag har skattesatser med statliga enheter. Beroend

arbete - 7 Funktionerna hos en huvudadministrativ assistent

7 Funktionerna hos en huvudadministrativ assistent

Funktionerna hos en administrativ assistent är uppgifter av hjälp och ackompanjemang till de normala aktiviteter som ett företag utvecklar. Därför är de grundläggande för en effektiv drift av den. Dessa aktiviteter varierar vanligtvis enligt affärsområdet i det företag där de arbetar. Till exempel, i specialiserade kontor som advokatbyråer har deltagare vanligtvis en särskild utbildning för utförandet av vissa aktiviteter. Det finns dock

arbete - De 10 funktionerna hos VD för ett större företag

De 10 funktionerna hos VD för ett större företag

Bland företagets verkställande direktörs funktioner ingår inriktningen av verksamheten hos en grupp av avdelningar eller organisationen själv och utvecklingen av strategier som är fördelaktiga för företaget. VD ansvarar för att driva andra anställdas åtgärder för att säkerställa att bolagets mål och mål är uppfyllda. Delegera aktivite

arbete - De 7 funktionerna hos en mest framstående sekreterare

De 7 funktionerna hos en mest framstående sekreterare

Bland sekreterarens huvudfunktioner hanteras dagordningen, tjänar allmänheten och hanterar konfidentiell information. Det är den person som ansvarar för att utföra administrativt biståndsuppgifter i ett kontor. Denna avgift kan utövas av en man eller en kvinna, men det vanligaste är att det är en kvinna som utövar den. De är va

arbete - De 5 huvudansvariga funktionerna

De 5 huvudansvariga funktionerna

En handledares funktioner varierar från att länka avdelningar inom en organisation för att samordna och distribuera uppgifterna. Handledare måste behärska ämnet i sitt arbete, bygga planer och ha ledarskap. Ordet "övervaka" härstammar från de latinska orden super , vilket betyder "om"; och vidare, vilket betyder "se". Därför

arbete - De 5 viktigaste ledarfunktionerna

De 5 viktigaste ledarfunktionerna

Några av en ledares funktioner är att planera, delegera uppgifter och uppnå mål eller mål. En ledare är en person som leder en grupp, organisation eller land. Det kan också definieras som "den person som ständigt utövar större inverkan än andra i riktning mot en gruppaktivitet". För att vara en bra ledare är det nödvändigt att ha vissa specifika färdigheter, såsom att veta hur man kommunicerar, är motiverad och flexibel bland annat. En ledares effek

arbete - 7 Funktionerna hos en Principal Accounting Assistant

7 Funktionerna hos en Principal Accounting Assistant

Funktionerna hos en bokföringsassistent är de som försöker stödja området eller ansvara för redovisning i ett företag. De är anställda i ett företag och ansvarar för sin ekonomiska redovisning. Den som tjänar som bokföringsassistent måste organiseras, eftersom han måste behålla bokförings- och finansdokumentationen i ordning. Det är lämpligt

arbete - De 7 mest utmärkta administratörsfunktionerna

De 7 mest utmärkta administratörsfunktionerna

Funktionerna hos en administratör är de uppgifter som utförs för att uppnå effektivitet i alla projekt som genomförs. De måste sträva efter en ständig förbättring av hanteringen av resurser, personal, utrustning, material, pengar och mänskliga relationer. Administratören ansvarar för att göra de saker som är nödvändiga för att uppnå affärsmål. Enligt Peter Drucker

arbete - De 9 viktigaste leverantörsfunktionerna

De 9 viktigaste leverantörsfunktionerna

Säljarens funktioner är de uppgifter som syftar till att förbättra den kommersiella prestandan hos en produkt eller tjänst på marknaden. Detta mäts vanligen av försäljningsvolymen, men också av avkastning, återköp och rekommendationer. Det finns säljare som tar order när kunden kommer till dem (säljaren vid disken i en butik), och det finns säljare som måste gå ut för att leta efter kunden. Alla säljare måst

arbete - Autokratisk ledare: Egenskaper, fördelar och nackdelar

Autokratisk ledare: Egenskaper, fördelar och nackdelar

Autokratiskt eller auktoritärt ledarskap är en form av ledarskap där organisationens ledare har absolut makt över sina arbetare eller de lag som de leder. Den autokratiska stilen karaktäriserar ledaren som inte tillåter medlemmarna i gruppen att delta i besluten, så att han slutar dominera och inducera undergivna svar från medlemmarna. Det ko

arbete - Vad är Institutionen för etik och institutioner?

Vad är Institutionen för etik och institutioner?

Etiket för institutioner och organisationer är en principprincip som är utformad så att medlemmarna av dessa institutioner bedriver sig ärligt och med integritet. Denna uppsättning av institutionella riktlinjer används för att minska etisk vaghet inom en organisation. På samma sätt tjänar de som ett medel för att stärka etiskt beteende. I den menin

arbete - De 123 bästa fraserna av framgångsrika och berömda företagare

De 123 bästa fraserna av framgångsrika och berömda företagare

Jag lämnar mer än 100 fraser av framgångsrika företagare , några av de mest kända i historien: Bill Gates, Walt Disney, Henry Ford, Steve Jobs, Richard Branson och många fler. Att vara företagare eller entreprenör innebär att vara i tvetydighet, acceptera obehag, ta risker och gå på ett äventyr. Det är en v

arbete - Fortsätt etiskt i institutioner och organisationer: Viktigaste funktionerna

Fortsätt etiskt i institutioner och organisationer: Viktigaste funktionerna

Det etiska förfarandet i institutioner och organisationer avser överensstämmelse med den kod som företag har. Institutionerna består av människor; Detta gör det nödvändigt att upprätta lämpligt beteende inom organisationer Det yttersta målet är att uppnå de mål och mål som anges på det mest effektiva och harmoniska sättet. Därför har varje

arbete - De 12 viktigaste dominera kontorsfunktionerna

De 12 viktigaste dominera kontorsfunktionerna

Kontorsfunktionerna som dominerar är de administrativa aktiviteter som utförs av personalen i ett företag, en organisation eller en institution, och som är nödvändiga för driften av samma. Om de görs effektivt blir resultaten mycket bättre än om de görs dåligt. Detta arbete har vanligtvis en regelbunden schema från måndag till fredag ​​som börjar kl 8 eller 9 och varar fram till 4 eller 5 pm, även om det varierar beroende på land eller region. Merparten av kontor

arbete - Individuellt beteende: Hur det påverkar organisationen och stiftelserna

Individuellt beteende: Hur det påverkar organisationen och stiftelserna

Individuellt beteende i organisationer är en av de viktigaste variablerna att överväga för att säkerställa ett företags funktion. På grund av de enskilda skillnaderna mellan varje person som utgör en organisation, är det nödvändigt att lära sig att hantera sådana beteenden för att uppnå bästa resultat. Känd som organi

arbete - Neohumano School Relationist: Egenskaper, Exponenter

Neohumano School Relationist: Egenskaper, Exponenter

Neohumans relationskola är en uppsättning teorier som utvecklats under 50-talet och 60-talet, som analyserar mänskligt beteende på jobbet ur ett individuellt perspektiv och noterar motivation som huvudnyckel för att förbättra produktiviteten. Denna skola uppstår som svar på skolan för mänskliga relationer, som kritiserar såväl som byråkratin, för att inte behandla individer individuellt för att analysera produktiviteten i organisationer. Hans förslag t

arbete - Kontoret i Business World: Funktioner, Utrustning och Material

Kontoret i Business World: Funktioner, Utrustning och Material

Kontoret i näringslivet representerar den del av företaget där de mottagna och utfärdade uppgifterna behandlas för att kunna leverera den information som organisationen behöver för den normala utvecklingen av verksamheten eller verksamheten. Dess betydelse ges eftersom varje företag som producerar varor eller tjänster, oavsett bransch där den specialiserar, behöver en uppsättning personer som hanterar operationen och förvaltar övriga administrativa funktioner. Majoriteten

arbete - De vanligaste yrkessjukdomarna och deras karaktär

De vanligaste yrkessjukdomarna och deras karaktär

Arbetssjukdomar är en mångfaldig grupp av patologier vars gemensamma nämnare är en följd av den utövade arbetsaktiviteten. det vill säga det finns ett orsakseffektförhållande mellan utförandet av ett visst jobb och utseendet av sjukdomen. Med tanke på att det finns en stor mångfald av jobb och uppgifter är det extremt svårt att fastställa en universell yrkessjukdomsklassificering, eftersom varje yrke har sina egna risker. Till exempel

arbete - Interna och externa faktorer i ett företag

Interna och externa faktorer i ett företag

De interna och externa faktorerna i ett företag är de agenter som finns inom och utanför en organisation, vilket kan ge en positiv eller negativ inverkan på den. Ett affärsidé som ser perfekt ut på papper kan vara ofullkomligt i den verkliga världen. Ibland är felet på grund av den interna miljön: ekonomin, personalen eller företagets maskineri. Andra gång

arbete - Kvalitetsindikatorer: Mätning och huvudindikatorer

Kvalitetsindikatorer: Mätning och huvudindikatorer

Kvalitetsindikatorer är de verktyg och system som ett företag måste mäta hur processerna fungerar. Även om de historiskt sett har varit kvantitativa, visas nya modeller som överväger andra mer kvalitativa faktorer, till exempel konkurrenskraft eller konsumentnöjdhet. Emellertid måste dessa modeller kvantifieras för att mätas och jämföras. För att för

arbete - Position Värdering: Metoder, Fördelar, Nackdelar och Exempel

Position Värdering: Metoder, Fördelar, Nackdelar och Exempel

Värderingen av positioner , även kallad bedömning eller utvärdering av jobb, är en systematisk process vars mål är att utvärdera och bestämma värdet av det arbete som utförs inom en organisation. Det görs vanligtvis individuellt. Det innebär att de genomförs genom att utvärdera arbetet för varje arbetstagare i företaget för att bestämma lönerna i samband med varje uppgift. Förväxla inte denn

arbete - Materialresurser av ett företag: Administration och klassificering

Materialresurser av ett företag: Administration och klassificering

En företags materiella resurser är alla materiella tillgångar som den har när den utövar sin verksamhet. Dessa kan omfatta byggnader, råvaror, mark, maskiner, kontorsmaterial, datorutrustning, fordon, bland annat. Alla dessa påverkar direkt eller indirekt i företagets produktionsprocess. Därför måste de titta på sig själva med ett förstoringsglas och hantera sig korrekt för att öka produktiviteten och därigenom uppnå det primära målet för organisationen: maximera vinsten. God förvaltning kan

arbete - Induktion av personal: Process och mål

Induktion av personal: Process och mål

Induktionen av personal är känd som processen att införliva en ny medarbetare i sitt jobb. Efter allt urvalsprocessen för en position kommer det en tid då arbetaren ansluter sig till arbetsplatsen. Här börjar induktionsprocessen. Det innebär att systemet börjar få den här medarbetaren att anpassa sig till företaget och hans position så snabbt som möjligt. För att uppn

arbete - Seiketzu (Standardisering): Egenskaper och exempel

Seiketzu (Standardisering): Egenskaper och exempel

Seiketsu (standardisering) är det fjärde steget i den japanska 5S-metoden för magert tillverkning. Målet är att fastställa standarder i arbetsmetoderna relaterade till de tre första etapperna 5S (Seiri, Seiton och Seiso) och i verksamheten i allmänhet. I metoderna, verktyg och processer som måste delas med andra människor är det nödvändigt att avstå personliga tendenser. Detta svarar

arbete - Osäker skick: Egenskaper och exempel

Osäker skick: Egenskaper och exempel

Ett osäkert tillstånd är ett otillfredsställande fysiskt tillstånd som finns i en arbetsmiljö omedelbart innan en olycka inträffar, och det var viktigt att initiera händelsen. Det är en fara som kan leda till personskada, skada eller död hos en arbetare, om det inte korrigeras korrekt. Några av dessa faror är felaktiga säkerhetsförfaranden, utrustning eller verktyg som inte fungerar eller att du inte använder den nödvändiga säkerhetsutrustningen, till exempel skyddsglasögon och masker. Generellt sett är

arbete - Löneförväntningar: När de frågar och tips för att svara

Löneförväntningar: När de frågar och tips för att svara

Löneförväntningarna motsvarar de monetära ambitionerna enligt positionen och de uppgifter som kommer att utföras i ett företag. Normalt talas denna speciella punkt under en intervju. För detta objekt finns inget korrekt svar, eftersom det beror på bedömningen av flera aspekter. Bland de aspekter som påverkar är yrkeserfarenhet, studier, värdet av positionen på marknaden och företagets ställning i förhållande till andra. Talangsamlare,