Populära Inlägg

Faser av produktionen av en produkt och dess egenskaper

Faser av produktionen av en produkt och dess egenskaper

Produktionsstadierna av en produkt är de olika faserna som existerar i tillverkningsprocessen som en produkt har. Många tror att produktionen endast innebär att en produkt görs, men det är verkligen mycket mer komplicerat än det. Tillverkningen av en produkt tar många steg, från början till slutprodukten går ut till köparen. Det börja

De 100 bästa filmerna baserade på verkliga fakta

De 100 bästa filmerna baserade på verkliga fakta

Idag rekommenderar jag en lista med 100 filmer baserade på verkliga händelser , skräck, ledsen, kärlek, drama, affärer, historia, övervinna ... Kanske visste några redan, men det finns nog andra som lämnar dig förvirrad. Om du vill veta dem, ta en titt på rankningen och berätta om du skulle lägga till mer. Visst har

Sekundär alkohol: struktur, egenskaper, nomenklatur, användningar och exempel

Sekundär alkohol: struktur, egenskaper, nomenklatur, användningar och exempel

En sekundär alkohol har kolet som bär hydroxylgruppen (OH), fäst vid två kolatomer. Under tiden är i den primära alkoholen bindemedelsbäraren av hydroxylgruppen bunden till en kolatom och i den tertiära alkoholen bunden till tre kolatomer. Alkoholer är något svagare syror än vatten, med följande pKa: vatten (15, 7); alkoholer metyl (15, 2), etyl (16), isopropyl (sekundär alkohol, 17) och terbutyl (18). Såsom kan s

Intressanta Artiklar

Vad är principerna för administrativ vetenskap?

Vad är principerna för administrativ vetenskap?

Principerna för administrativ vetenskap är den vetenskapliga analysen av jobbet, bestämmer arbetarens funktioner enligt sina talanger, samarbetar med personalen och lika arbetsfördelning. Huvudsyftet med vetenskaplig förvaltning är att använda den vetenskapliga metoden för att lösa administrativa problem. Den är

De 3 Textegenskaper och Skrivning

De 3 Textegenskaper och Skrivning

Textens huvudegenskaper och ordalydelsen är sammanhållning, sammanhållning och tillräcklighet. Texten är en strukturerad språklig enhet med en kommunikativ avsikt bestämd i ett specifikt sammanhang. Texten består av en serie uttalanden som är strukturerade i stycken som kompletterar en enda mening och som har grammatiska och semantiska relationer med varandra. Enligt

Vad och vad är de sociologiska strömmarna?

Vad och vad är de sociologiska strömmarna?

Sociologiska strömmar är sätt att tänka som syftar till att svara på de frågor som kan uppstå om den organiserade människan i samhällen som styrs av sociopolitiska, ekonomiska och sociala konventioner, som är föremål för studier av sociologi. Med sociologins födelse som vetenskap under 1800-talet uppstod olika sociologiska strömmar som försökte redogöra för dagens sociala fakta: den franska revolutionen, den ryska revolutionen, kapitalismen vs. kommunism, bland

Policyplanering: Element, fördelar och nackdelar

Policyplanering: Element, fördelar och nackdelar

Normativ planering i organisationer är en av de fyra typerna av planering som existerar. Det är den mest traditionella och fokuserar på en serie förfaranden och / eller föreskrifter som måste följas noggrant vid planeringen av ett mål. Det ingår i den administrativa processen som sker inom en organisation. De övri

De 100 bästa fraserna av stolthet och fördom

De 100 bästa fraserna av stolthet och fördom

Jag lämnar dig de bästa fraserna av Pride and Prejudice , Jane Austens mest kända roman, som publicerades för första gången den 28 januari 1813 som ett anonymt arbete. Du kanske också är intresserad av dessa Jane Austen citat. -Cedens utan övertygelse är inte ett komplement till förståelsen av den andra. -Mr. Darcy

45 Exempel på hyperbaton i bön

45 Exempel på hyperbaton i bön

Hyperbaton är en retorisk figur som består i att ändra den fysiska positionen av elementen i en mening för att lyfta fram en viss del av diskursen. Det används vanligtvis i poesi på grund av mätvärden och rytm. Det bör noteras att i talespråk används denna figur också. Till exempel: visste du att ...? i ställ