teknologi

teknik - Betydelsen av IKT-kommunikation i samhället

Betydelsen av IKT-kommunikation i samhället

Betydelsen av kommunikation mätt av IKT i dagens samhälle är enorm, eftersom den påverkar sektorer som utbildning eller relationer. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är de verktyg som behövs för behandling av information, särskilt användningen av datorer, kommunikationsenheter och programvara för att konvertera, lagra, skydda, bearbeta, överföra och hämta information från alla plats och när som helst. Överföringen

teknik - 10 Utvalda enkla teknikobjekt av daglig användning

10 Utvalda enkla teknikobjekt av daglig användning

Enkla tekniska föremål kan hjälpa till att underlätta ett brett utbud av dagliga uppgifter, från enklaste till mest komplexa. Tekniken gäller inte bara modern dator, telefoni eller internetutrymmen eftersom det alltid har använts för att förbättra vår livskvalitet, genomföra bättre lösningar dag för dag för att underlätta vårt arbete och våra aktiviteter. Nästa kommer vi a

teknik - Mikroskopets betydelse för vetenskap och mänsklighet

Mikroskopets betydelse för vetenskap och mänsklighet

Mikroskopets betydelse för vetenskap finns i det, sedan det sextonde århundradet har det varit möjligt att avancera mycket mer inom vetenskap som biologi, kemi eller medicin. Mikroskopet försökte studera levande exemplar och fortsätter sin tillväxt med utvecklingen av tekniska framsteg inom infravitalmikroskopi, såsom endoskopi och levande mikroskopi. Använd

teknik - De viktigaste maskinvarutyperna för ett datorsystem

De viktigaste maskinvarutyperna för ett datorsystem

De typer av hårdvara som innehåller ett grundläggande datorsystem är: monitor, moderkort, kraftenhet, tangentbord och mus, bland andra. Det är känt som hårdvara för alla elektroniska eller elektromekaniska komponenter från vilka en dator är byggd. Via skärmen kan tangentbordet och musen vi interagera med datorn. I den men

teknik - Vad är kompositmaskiner?  (med 10 exempel)

Vad är kompositmaskiner? (med 10 exempel)

Komplexa maskiner kan vara så små som en mekanisk klocka eller så stor som en byggkran. De är resultatet av en kombination av två eller flera enkla maskiner För att vara tydligare är en kompositmaskin en mekanisk enhet formad av en uppsättning enkla maskiner som är kopplade i serie, så att den resulterande kraften av en ger kraften applicerad till nästa. En av de

teknik - De 6 viktigaste tekniska fälten och deras egenskaper

De 6 viktigaste tekniska fälten och deras egenskaper

De tekniska fälten har gjort alla arbetsföretag att utföra sina uppgifter snabbare och snabbare, mer produktivt och mer intelligent. Uppnåendet av detta mål är inget annat än organisationen av olika tekniska tekniker för att uppnå ett gemensamt mål. Dessa tekniska områden uppmuntrar samarbetsbeteenden, vilket i slutändan omvandlar hur organisationer förvandlar kunskap till handling. Dessa samar

teknik - Vad är Technoscience?

Vad är Technoscience?

Technoscience avser all global mänsklig aktivitet relaterad till teknik kombinerad med den vetenskapliga metoden. Vi finner det från den tidiga utvecklingen av grundläggande teknik för jakt och jordbruk eller boskap tills de når atomära tillämpningar, bioteknik, robotik och datavetenskap. En alternativ och smalare användning av teknikvetenskap sker i vissa filosofiska studier av vetenskap och teknik. Teknol

teknik - Vad är hårddisken för?

Vad är hårddisken för?

Hårddisken är och fungerar som en icke-flyktig minnehårdvara som permanent lagrar data i en dator. En hårddisk består av en eller flera diskar där data skrivs med ett magnetiskt huvud, alla inuti ett förseglat hölje. De interna hårddiskarna ligger i en enhetsfack och är anslutna till moderkortet via en ATA-, SCSI- eller SATA-kabel, som drivs av en anslutning till källan. Skrivbord

teknik - De 10 fördelarna och nackdelarna med de viktigaste informationssystemen

De 10 fördelarna och nackdelarna med de viktigaste informationssystemen

Fördelarna och nackdelarna med IKT kan inte vara direkt uppenbara med de elektroniska enheter som är så vanliga i samhället. Informations- och kommunikationsteknik (ICT) är ett stort område som täcker praktiskt taget all teknik som kan lagra, ta emot eller överföra signaler elektroniskt. TICS är ett allmänt uttryck för en mängd olika datorer, informations- och kommunikationsenheter, applikationer, nätverk och tjänster. Både individe

teknik - Energiförsörjningar: 8 Exempel på att förstå det

Energiförsörjningar: 8 Exempel på att förstå det

Energiets manifestationer innefattar olika former av det. Några exempel är bland annat ljus, värme, kemisk, mekanisk, elektromagnetisk, akustisk, gravitation och kärnvapen (BBC, 2014). Den primära energikällan som används av människan är solen, som är grundläggande för existensen av livet på jorden och från vilket andra former av energi släpps. Varje form av

teknik - 10 Mekaniska och fysiska egenskaper hos stål

10 Mekaniska och fysiska egenskaper hos stål

De mekaniska och fysiska egenskaperna hos stål kan variera kraftigt beroende på dess sammansättning och procentuella föroreningar (såsom fosfor eller svavel). På det sättet kan stålet legeras med krom, kobolt, koppar, molybden, nickel, kväve, selen, tantal, titan, volfram eller vanadin när man vill uppnå bättre mekaniska och fysiska egenskaper gentemot andra. Stålets sa

teknik - Termometer: Delar och Huvudfunktioner

Termometer: Delar och Huvudfunktioner

Termometern är ett instrument som används för mätning av temperaturer. Beroende på typ av termometer kan du mäta kroppstemperatur, vatten, luft och många andra saker. Termometern används i klinisk, kemisk och jämn trädgårdsskötsel. Luft och vatten expanderar och kontrakt på grund av temperaturen som finns. När Galileo

teknik - De 6 delarna av en stor e-post

De 6 delarna av en stor e-post

Huvuddelarna av ett e-postmeddelande är ämnet, mottagaren, organet, bilagor, CC eller CCO och signatur. Elektronisk post (e-post) är en elektronisk messaging-utbytes tjänst som erbjuds av olika nätleverantörer som Google och Microsoft. Emails används allmänt runt om i världen, det spelar ingen roll att kommunikationen har gjorts snabbare med chattarna. Orsaken

teknik - Vad är funktionerna för ett operativsystem?

Vad är funktionerna för ett operativsystem?

De viktigaste operativsystemfunktionerna är processhantering, minneshantering och kommunikation mellan applikationer, bland annat. Ett operativsystem är huvudprogramvaran eller uppsättningen program som hanterar alla processer som uppstår inom en elektronisk enhet. De är inte de program och applikationer som vi vanligtvis använder för hantering av exempelvis datorn, men de egenskaper som tillåter att dessa applikationer fungerar. Ett av

teknik - Vad var den andra generationen av datorer?

Vad var den andra generationen av datorer?

Den andra generationen av datorer bestod i utvecklingen av databehandling genom genomförandet av nya tekniska komponenter som modifierade och förbättrade dagens dators prestanda, vilket möjliggjorde utvecklingen av nya modeller som utnyttjade deras nya kapacitet till det maximala. Övergången av rören eller vakuumventilerna till den elektroniska transistorn var den punkt som startade det som kallas andra generationens datorer, eller vad som skulle vara det första steget mot digital databehandling. Denna

teknik - 130 Exempel på operativsystem

130 Exempel på operativsystem

Ett operativsystem , även kallat OS för dess akronym på engelska (Operativsystem), är programmeringen som används i datorer, mobiltelefoner, tabletter och andra elektroniska enheter. Operativsystemet har funktionen att ansluta maskinvaran till datorn eller annan elektronisk enhet (den fysiska delen) med programvaran (den icke-materiella delen, det logiska systemet). Det

teknik - Vilka är grenar av teknik?

Vilka är grenar av teknik?

Engineering är tillämpningen av beräkning, geometri, kreativitet, uppfinningsrikedom, social, vetenskaplig och praktisk kunskap för att uppnå uppfinning, underhåll, design, byggnad, upptäckt och förbättring av strukturer, apparater, maskiner, anordningar, verktyg, system, komponenter, material, processer och organisationer. De lati

teknik - Vad är teknikens grenar?

Vad är teknikens grenar?

Teknik är uppsättningen färdigheter, tekniker, metoder och processer genom vilka produkter tillverkas, tjänster tillhandahålls eller mål uppnås. Det kan referera till den djupa kunskapen om tekniker som tillåter att utveckla viss aktivitet eller införlivandet av den kunskapen i maskiner. Tekniken började med användning av naturresurser för att skapa verktyg som underlättar livsstilen på jorden. Facklan är t

teknik - Vad är den femte generationen av datorer?

Vad är den femte generationen av datorer?

Den femte generationen av datorer är vad som är avsedd för scenen som täcker från 1983 till idag, en period där datorer är snabba och effektiva och har en modern mjukvaruutveckling. De elektroniska enheterna är små, smala och lätta att transportera, vilket möjliggör också lagring av multimedieinformation i fasta enheter och högkapacitets minneskort. Namnet avser

teknik - Vad är den tredje datorcenerationen?

Vad är den tredje datorcenerationen?

Den tredje generationen av datorer innefattar utvecklingen av den integrerade kretsen som tillverkades av den amerikanska ingenjören Jack S. Kilby 1958, vilket gjorde det möjligt att skapa mindre, lättare och snabbare datorer. Det utvecklades mellan 1964 och 1971. Den integrerade kretsen eller chipet är en miniatyrbit, gjord av kisel och innehåller elektroniska komponenter i dessa små dimensioner, vilket lagrar information som elektriska laddningar. Dess

teknik - Vad är teknisk innovation?

Vad är teknisk innovation?

Teknisk innovation är modifiering av en befintlig produkt eller process eller skapandet av en ny genom en serie förfaranden inom ett område av kunskap eller verksamhet som har utvecklats mycket. Teknik och teknik är intimt relaterade begrepp. Tekniken definieras enligt spanska språkakademin, som "uppsättningen rutiner och resurser som en vetenskap eller konst tjänar". Tekni

teknik - Vad är den tekniska generationen?

Vad är den tekniska generationen?

Termen teknisk generation är en neologism som används för att hänvisa till den kollektiva befolkningen i världen som känner affinitet för dagens tekniska framsteg, särskilt inom telekommunikationsområdet. Även om det finns många individer som utnyttjar tekniska framsteg hänvisar termen teknologisk generation till främst personer som växte upp med dessa framsteg. Det vill säg

teknik - Vad är teknologens etiska beteende?

Vad är teknologens etiska beteende?

Teknikerens etiska beteende refererar till de moraliska principerna som bör styra de beslut som den professionella tekniken har inom sitt arbete. Alla yrken har en etisk kod som ger några ledtrådar om rätt och felaktiga handlingar. Men när det gäller teknikpersonal finns det situationer som hindrar byggandet av en fast etikettkod. Å en

teknik - Vilka typer av produkter är gjorda med elastomerer?

Vilka typer av produkter är gjorda med elastomerer?

Produkterna vi erhåller från elastomerer är så variabla att vi kan dela dem i flera produktionssektorer: skosulor eller sälar i industrin, fiske eller flygdräkter i textilsektorn, däck eller däck i bilen eller racketar och skor i sportsektorn. Elastomerer är material som har en hög grad av elasticitet. De bestå

teknik - 6 Fördelar och nackdelar med att förbereda elektroniska presentationer

6 Fördelar och nackdelar med att förbereda elektroniska presentationer

Elektroniska presentationer har sina fördelar och nackdelar , men de är idag en av de mest använda utdragen i konferenser, arbetsmöten eller akademiska utställningar för projektprovet. Elektroniska presentationer gör det möjligt att infoga text, fotografier, tabeller och till och med videor eller ljudklipp, vilket underlättar informationsutsläpp genom visuella, auditiva och till och med kinestetiska resurser. Dessutom

teknik - Vad är teknikens ursprung?

Vad är teknikens ursprung?

Teknologins ursprung , som betraktas som utvecklingen över tiden av systematiska tekniker för att tillverka saker och utföra aktiviteter, föddes från de första männen (eller hominiderna) för mer än 3 miljoner år sedan. Termen teknik är en kombination av det grekiska ordet techne "konst, hantverk", med logotyper, "ord", menade i Grekland en diskurs om konsten, både i teorier och praxis. När den fö

teknik - Vad är ett anemoskop eller vindsock?

Vad är ett anemoskop eller vindsock?

Ett anemoskop , även känt som vindsock, är ett instrument som används för att mäta vindhastighet och vindkraft. Vinden definieras vanligtvis enligt två viktiga parametrar, nämligen riktning och hastighet. Vid mätning av riktningen av luftströmmar används vanan vanligtvis. Även om du vill veta vindhastigheten är det lämpligt att använda anemoskopet. Det bör noter

teknik - De 10 viktigaste Linux-funktionerna

De 10 viktigaste Linux-funktionerna

Egenskaperna hos Linux-operativsystemet har gjort det möjligt för 78% av världens topp 500 servrar att använda den. Det är för närvarande känt som GNU / Linux, eftersom det är en kombination av GNU och Linux operativsystem som fungerar som den centrala kärnan i hela systemet. Linux är ett operativsystem som tillåter användaren att interagera med datorn och genomföra andra program. Det är som e

teknik - De 14 mest utmärkta industriella växterna i Peru

De 14 mest utmärkta industriella växterna i Peru

Industrianläggningarna i Peru är grundläggande för industriell produktion och därmed för ekonomin i det sydamerikanska landet. Därför finns det många anläggningar i olika sektorer i hela det nationella territoriet. Industrianläggningar är anläggningar utrustade med maskiner eller arbetskraft för att producera eller montera produkter mycket. De är grunde

teknik - 5 Skillnader mellan videosamtal och videokonferens

5 Skillnader mellan videosamtal och videokonferens

Det finns skillnader mellan videosamtal och videokonferenser, även om de har en gemensam avsikt, som är att ansluta hela världen i arbetsmiljöer såväl som familj och andra. Vi lever i en globaliserad värld där teknik utvecklas i snabb takt och som kan överträffa oss om vi inte växer och använder vår kunskap på samma sätt som den. Ett exempel p