astronomi

astronomi - Wormhole: historia, teori, typer, träning, resa i tid

Wormhole: historia, teori, typer, träning, resa i tid

Ett maskhål i astrofysik och kosmologi är en passage som förbinder två punkter i tyget av rymdtid. Precis som det fallande äpplet inspirerade teorin om gravitationen av Isaac Newton år 1687, har maskarna som perforerar äpplen inspirerat nya teorier, även inom ramen för gravitationen. Precis som masken lyckas nå en annan punkt på blockets yta genom en tunnel är rymdtidsmaskhål teoretiska genvägar som tillåter resor till avlägsna platser i universum på kortare tid. Det är en idé s