+1800 Ord med MP på spanska

Mer än 1000 ord med mp, som skydda, köpa, påverka, olympiska, lampa, storm, camping, följeslagare och många fler.

Brevet P är 17: e bokstaven i alfabetet och 13: e konsonanten av det spanska språket. Brevet M är det 13: e talet av det spanska alfabetet och 10: e konsonanterna.

Acampada

läger

klockformad

fackling

läger

Acampo

jag achampanado

jag achampañado

åtföljas

ackompanjatör

ackompanjemang

kaperon

ackompanjatör

åtfölja

I rytm

acompasar

komplexbundna

komplexbundna

komplexbildning

acomplejar

jag acomplexionado

Adempribio

Ademprío

Ademprio

airampo

Alampar

Altipampa

Ampalaba

Ampalagua

Wakeel

skydda

Ampare

skydd

Ampelídeo

ampelita

Ampelografi

ampelografiska

ampelographer

strömstyrka

ampere

amperemeter

ampere

Ampervuelta

Amplexicaulo

amplexus

uppgraderas

förlängning

expander

enlarger

rikligt

förstora

ampliative

ytterligare förlängning

amplifiering

förstärkare

amplifiera

Amplificativo

stor

bredd

Ampo

ampull

bullös

injektionsflaska

ampon

Amprar

ámpula

bombast

bombastic

Ampurdanés

amputation

amputera

jag antetemplo

antiimperialism

antiimperialistisk

Apimpollarse

SMÅPÅVE

Arramplar

Arrempujar

Arrempujón

Arromper

jag arrompido

jag asimplado

temperaturkontroll

atemperador

anlöp

anlöp

härdat

atemporal

tidlöshet

Atiemposo

Atrampar

jag atrompetado

godhet

själv congratulatory

Balompédica

fotboll

skägglös

bichampion

biempensante

callampa

Caloriamperímetro

Campa

Campago

Campago

pitched

campamental

läger

Campamiento

Campamocha

klocka

klocka

Klocktornet

klockor

campanazo

ding

Campanee

Campaneen

Campanees

campanela

chime

ringer

bägare

campanile

CAMPANULACEAE

blåklockor

campanillazo

pling

pling

Bellman

campanillo

Campano

kampanologi

campanologer

Campante

jag pompösa

campanula

Campanuláceo

kampanj

husbil

sork

campar

Camparín

round-up

Campeador

campear

Campechana

Campechanamente

campechanería

campechanía

stadig

Campeche

campeo

mästare

EM

Campera

Camperear

Camperero

Campería

husbil

bonden

bönderna

bonden

land

Campilan

Campillo

camping

landsbygden

campirano

Campismo

husbil

Campizal

fält

Campos

cemetery-

church

Camposino

Campuroso

campurriano

Campuruso

campus

Cantimpla

vattenflaska

Cariampollado

Cariampollar

Carilampiño

Carilimpio

Carramplón

Casampulga

Casimpulga

cempasúchil

mittfältare

Champa

champagne

champagne

Champañazo

Champar

Champear

champignon

champola

schampo

Champudo

champurrada

champurrado

Champurrar

Champurreado

Champurrear

schampon

Champuz

schimpans

Chimpinilla

chinampas

chinampero

tröja

chumpipe

Chupalámparas

tusenfoting

Cilampa

Cimpa

cirkumpolära

Jag meds

gunga

Swinging

gunga

Compa

kompakthet

Compaciente

kompaktering

kompakte

kompakthet

kompakt

presskroppar

commiserate

sympatiserar

Compadrada

cronyism

Compadrar

compadrazgo

gudfader

compadrear

compadreo

Compadrería

Compadres

Compadrito

Compadrón

kollationera

Sortering

sorterare

förena

Compaisano

Companaje

compango

företaget

flickvän

Compañería

sällskap

följeslagare

företaget

Compañón

jämförbar

jämförelse

jämförande

jämfört

jämför

Comparanza

jämför

comparatism

comparatist

jämförelse

jämförelsevis

jämförande

utseende

visas

appearer

Comparente

Comparsa

Comparsería

delbara

dela

delat

delare

kompartmentalisering

compartmentalize

kupé

kupé

del

kompass

Compasadamente

jag compasado

Compasar

Compasear

Compaseo

Compasible

compasillo

medkänsla

I compassionate

compassionate

Compaternidad

kompatibilitet

Gör kompatibla

kompatibel

landsman

landsman

Compatronato

Compatrono

tvinga

abridger

förkorta

Compendiariamente

kompendium

Compendiosamente

compendious

Compendista

Compendizar

rapport

tränger

kompenserar

ersättningsbar

ersättning

kompensator

kompensera

UTJÄMNBAR

kompensations

kompensations

konkurrens

competential

kompetenta

skickligt

behoove

konkurrens

konkurrent

tävla

konkurrenskraft

konkurrenskraftiga

sammanställning

kompilator

sammanställa

compilatorio

hjälpreda

Complacedero

pleaser

complacence

Vänligen

mötesgående

Complacimiento

fullständighet

komplexitet

komplex

komplemente

komplement

komplementaritet

komplementär

Complementarios

komplement

full

fullständigt

fullständig

fullständig

fullständighet

completive

Completivamente

completive

full

komplexitet

hy

jag complexionado

temperaments

Complexo

komplikation

komplicerad

komplicera

komplicerad

aktrisen

medhjälp

plot

jag ritade

Counter

Complutense

compluvio

COMPON

jag componado

SÄTTNINGSSTICK

kompromiss

komponent

komponera

Kombinera dem

komponera

komponera

komponera

Jag komponerar

componible

Comporta

comportable

beteende

bete

bete

bete

Comportería

Comportero

komposition

sammansättnings

compositiva

komposit

kompositör

kompost

kompostering

Compostela

compostelano

composteo

fattning

kompott

compotera

inköp

purchasable

Comprachilla

köpt

Compradero

Compradillo

Compradizo

köpte

köparen

Compranet

köpa

handel

Cómpreda

begripa

innefattar

Comprendedor

förstå

begriplighet

förståe

förståelse

omfattande

comprehensor

Jag köper

komprimera

Compresamente

Compresbítero

kompressibilitet

komprimerbar

kompression

kompressiv

kompressor

comprimario

komprimerbar

tablett

komprimera

ställbara

testning

kvitto

kontrollera

bevis

Comprofesor

kompromissa

kompromiss

pant

engagerad

implikation

konvention delegat

åtagande

skilje

compromis

skulder

AV SAMMA BYGD

person från samma region som en annan

checkar

Compto

Comptos

Compueblano

dammlucka

komposit

composedly

förening

compulsa

Compulsación

compulsar

tvång

kompulsiv

compunction

ånger

compungir

Compungivo

beräknar

beräkningsbar

computing

beräknings

dator

dator

datorisera

compute

datorisera

computist

beräkning

Contemperar

begrundande

contemplador

se

kontemplativ

Contemplatorio

samtida

samtidighet

samtida

kompromiss

timeserver

SÖKA VINNA TID

Contracampo

motexempel

contretemps

korrumperande

debauch

Corrumpente

Crampon

jag cramponado

Cumpa

TVUNGEN

födelsedagsbarnet

födelsedag

plikttroget

Cumplidero

compliment

achiever

Cumplimentación

genomföra

Cumplimentero

uppfyllelse

följa

uppfyllas

decamp

Dejemplar

Desacompañar

jag desacompasado

hjälplöst

hjälplös

Desamparador

desamparar

nedläggning

Desatrampar

I öppen mark

Descampar

Descompadrar

Descompaginar

missanpassning

Descompasadamente

jag descompasado

Bryta isär

dekompensation

descompensar

descompletar

sönderdela

sönderdela

Descomponérsele

sönderdelning

ORO

dekompression

dekomprimerare

dekomprimera

discomposedly

sönderdelas

packa

packas upp

Desempachar

jag desempacho

Desempajar

Desempalagar

Desempalmar

avimning

desempapelar

uppackning

packa

felparad

frikoppla

jag desemparentado

Desemparvar

Desempastelar

utslagsfråga

utslags

Desempavonar

Desempedrador

Desempedrando

Desempedrar

Desempegar

spela

prestanda

Desempeorarse

Desempercudir

Desemperezar

unbolting

arbetslös

arbetslöshet

damning

damm

Dammavlägsnande

Damm av

Desemponzoñar

dockar

Desempozar

Desempulgadura

Desempulgar

Desempuñar

Desentrampar

Desimponer

Desimpresionar

jag desimpuesto

Blot ut

Despampana

Despampanador

Despampanadura

bedövande

Despampanar

Despampanillar

Despampano

Despamplonar

Despimpollar

kusligt

extravagantly

intemperate

kusligt

Destemplador

valpsjuka

valpsjuka

glödgad

destemple

Jag kom för sent

Dompedro

dumpning

eklampsi

kopia

exemplariness

ejemplarizante

instansiera

på ett föredömligt sätt

exemplifiering

exemplifiera

exempel

packad

förpackaren

balpress

Empacamiento

pack

PACKAD

Empachada

Empachadamente

jag empachado

sluta upp

övermått

Empachoso

Empacón

Få täckt

enumerator

folkräkningen

empadronar

Empajada

empajar

Empaje

Empajolar

kladdiga

pall

empalago

överdrivna

impalement

spetsa

Empaliar

Empalicar

empalidecer

palissad

empathize

I järnvägs

skarvdonet

korsning

jag empalomado

Empalomadura

Empalomar

Empamparse

jag empampirolado

paj

patty

fläckas

bröd

Empandar

Empandillar

panerad

panering

Empantalonarse

kört

bogging

Fastna fast

Empanzamiento

Stå upp

swaddling

dimbildning

matt

matt

empañetar

puts

Empañicar

indränkt

permeation

indränkning

tapetsering

paperhanger

papper

Empapirotar

Empapizar

Empapuciar

Empapujar

Empapuzar

packning

förpackning

förpackaren

fyllning

pack

Emparamar

Emparamentar

patchning

emparda

smörgås

INSPÄRRNING

vägg

matchas

joggare

Emparejadura

ihopkoppling

match

I par

relaterad

beblanda

trellised

arbor

Emparrandarse

spaljé

gitter

Emparrillar

Emparvar

paster

Empastadura

pasta

fyllning

Empastelamiento

Empastelar

Empatadera

tie

Binda det

Empatársele

rita

empati

jag knyter

Empavar

bålverk

flaggväv

Empavesar

blånering

Empavorecer

jag empecatado

Empecedero

Empecedor

Empecer

Empechar

Empecible

Empeciente

Empecimiento

Empecinado

envishet

obstinates

empecinarse

Fastna fast

Empedecer

Empedernecer

inbiten

härda

urkärnad

asfalterad

Empedrador

Empedramiento

bana

Kom igen

jag empegado

Empegadura

Empegar

Jag kommer

Empeguntar

vristen

Empeinoso

Empelar

Empelazgarse

Empelechar

vamp

knuffande

Empellejar

Empeller

knuff

knuffar

empelotarse

Empeltre

jag Plumed

tuftning

Empenta

Empentar

Empentón

bönder

orubbligt

pawned

hasen

bemöda

bönder

nitiskt

empeñoso

försämring

Bli värre

förringa

belittlement

kejsare

Emperadora

kejsarinna

I perching

perching

Empercudir

Emperdigar

klä upp

Emperezar

Empergaminar

Var upphetsad

emperifollar

bult

emellertid

som bestämdes

Emperramiento

Fortsätt

emperró

Empersonar

Empesador

Empesgar

Empesgue

Att inspektera

Empestillarse

Empetatar

jag empetro

start

Empicar

Empicharse

Empicotadura

Empicotar

Start

empyem

börjar

Jag börjar

Empigüelar

Stacking

Empilchar

Empilonar

Empiltrarse

Empiluchar

brantare

brant

zoom

brantare

empinar

Stå upp

jag empingorotado

Empingorotar

brantare

jag empiñonado

Empiolar

Empipada

Empiparse

jag Empyrean

empyem

empireumático

empirisk

empiriskt

empirisk

empirism

empiricist

empitonar

slated

empizarrar

emplantillar

Emplastadura

Emplastamiento

emplastar

injektering förening

Emplástica

Emplástico

grötomslag

kataplasmer

Emplástrico

Kallat

site

emplacement

användningar

anställd

anställd

arbetsgivare

personal

användning

Empleársele

Emplebeyecer

deltidsjobb

jag empleitero

Emplenta

anställning

empleomania

blyad

Emplomador

fyllning

emplomar

fjäder

du emplumárselas

fledge

fledge

utarma

utarma

utarmning

bemyndiga

Empodrecer

rufvar

kull

brooding

SWOT

SWOT

pulver

Empolvoramiento

Empolvorar

Empolvorizar

bär en poncho

Fastna fast

Emponzoñador

envenomation

gift

medvind

Empopar

Emporar

emporcar

emporium

Emporitano

jag emporrado

Emporrarse

Empotarse

inbyggd

inbäddning

embed

Empotrerar

Empotría

empozar

empozarse

Empradizar

Emprar

entreprenör

företagsam

åtar

entreprenörskap

impregnera

företaget

entreprenörskap

företag

affärsman

lån

Empretecer

Emprima

jag emprimado

Emprimar

empuesta

tryck

pusher

tryck

tryck

Jag trycker på

tryck

trängs

Empulgadura

Empulgar

tumskruv

Registrera dig

wielder

handtag

svinga

Empuñidura

Empurar

jag empurpurado

jag empurrado

Empurrarse

escampavía

Escampilla

klarats upp

espiritrompa

trycket

verktyg

trycket

stamper

stansningar

stamp

tryck

Estampería

printmaker

stampede

stampede

jag skrämma

frimärke

die-pressade

frimärke

bagge

Estereocomparador

jag estrumpido

Estrumpir

olägligt

extemporerat

lateness

extemporerad

Extratémpora

fotosättare

foto

Galamperna

Garrampa

Grampa

halsband

guampa

iver

fÖRARGA

Bli otålig

otålig

fretfully

chockerande

inverkan

inverkan

obetalbara

jag impagado

utebliven betalning

Impajaritable

impala

omärkbar

udda

ostoppbar

opartisk

opartiskhet

opartiskt

Imparisílabo

ODELBAR

impartation

förläna

SÄVLIGHET

oberörd

stolidly

orubbligt

oräddhet

oförskräckt

OKLANDERLIGHET

oklanderlig

Imperador

rådande

råda

snarast

imperativ

Imperatoria

Imperatorio

urskiljbara

omärkligt

Säkerhetsstift

oförlåtligt

unforgivably

gängliga

ofullkomlighet

ofullkomliga

ofullständigt

imperfective

ofullkomliga

Imperfeto

imperforación

imperial

imperialismen

imperialistic

impericia

Empire

befallande

imperious

Imperitamente

ovana

ogenomtränglighet

tätskikt

Impermeabilizante

tätning

vattentät

Impermutabilidad

Impermutable

Imperscrutable

opersonlig

opersonlighet

imitera

impersonally

unpersuadable

orubblig

oförskämdhet

irrelevant

pertly

Impertir

OBERÖRDHET

orubblig

orubbligt

impetigo

Impeto

implores

impetration

impetratory

impetrate

impetratory

momentum

häftigt

häftighet

häftig

impious

impiadoso

wickedly

impiety

skoningslös

Impingar

impious

Impíreo

IMPLA

oförsonlighet

remorseless

obevekligt

implantation

implanterare

implantat

implantat

Implar

Implaticable

genomförandet

genomföra

genomföra

implikation

implikation

innebär

implicatory

implicita

implicit

underförstådd

entreaty

Trollkarlen

bönfaller

impluvio

impolitic

Impolíticamente

impolitic

förorenad

tyngdlöshet

ovägbar

imponderably

Imponedor

impressiveness

införande

införa

tullpliktiga

impopulär

impopularitet

frågor

importeras

import

importör

betydelse

viktigt

signifikant

import

vård

mängd

ofredande

Importunadamente

ENTRÄGET

besvära

enträgenhet

importunate

omöjlighet

hjälplös

utesluter

omöjligt

omöjligt

infliction

skatt

skatt

insättare

impost

impost

jag fascia

set T

ouppskjutbara

bedragare

imposture

odrickbart

impotens

hjälplös

ogenomförbarhet

ogenomförbar

förbannelse

NEDKALLA

FÖRBANNANDE

löshet

oprecis

oförutsägbarhet

oförutsägbar

ointaglig

impregnering

impregnera

Impremeditación

Jag har mediterade

Impremir

tryck

Print

impressario

Impresas

viktigt

imprescriptibility

OFRÅNTAGBAR

unpresentable

trycket

KÄNSLIGHET

lättpåverkad

häftigt

tryckt

skrivare

skrivare

trycksaker

Imprestable

oförutsägbarhet

oförutsägbar

TANKLÖSHET

FÖRHASTAD

oväntad

priming

Imprimadera

primer

imprimante

Prime

imprimatur

I tryckt

trycket

osannolikhet

osannolikt

improbably

improbar

OHEDERLIGHET

ímprobo

Ej tillåten

orättvist

improduktivitet

improduktiva

Improfanable

imprinting

outtalbara

Improperar

insult

opassande

ouppskjutbara

Impróspero

Improsulto

improvidently

FÖRHASTAD

improvisation

extempore

IMPROVISATÖR

Improvisamente

improvisera

oväntad

improvisto

rashness

oförsiktig

oförsiktigt

prepubescent

Impúbero

unprintable

fräckhet

fräck

fräckt

indecency

Impudicicia

unchaste

skamlöshet

skatt

angripas

VEDERLÄGGNING

impugnador

ifrågasätta

I impugning

boost

impuls

impulsiv

impulsivitet

impulsiv

impuls

körning

ostraffade

straffrihet

straffrihet

unpunctual

lateness

orent

förorening

förorening

dopning

impurificar

oren

skrivas

skrivas

åtal

räknad

Imputador

imputera

imputrescible

Imputrible

maka

ojämförligt

jag incomparado

frånvaro

odelade

Incompasible

incompasivo

inkompatibilitet

oförenligt

incompensable

inkompetens

inkompetent

Incomplejo

ofullständig

ofullständigt

ofullständig

Incomplexo

Incomponible

Incomportable

incompossibility

incompossible

Incomposición

obegriplig

obegripligt

missförstås

obegriplig

obegripligt

obegripligt

oförståelse

oförstående

inkompressibilitet

inkompressibelt

Incompuestamente

incomposite

oförlöst

faller

bryta

paus

inimputabilidad

oantastliga

oavbruten

Intemperadamente

jag intemperate

intemperance

intemperate

Intemperatura

dåligt väder

intempesta

intempestivamente

OLÄGLIG

tidlöst

tidlöshet

oavbrutet

avbryter

oersättliga

okrossbar

Bryta in

Jimplar

Lampa

Lampacear

Lampaceo

Lampada

Lampada

lampadario

lampalagua

bomolja

LAMPAR

lampa

Lamparear

Lamparería

Lamparero

nattlampa

Lamparín

Lamparista

lamparón

Lamparoso

Lampasear

Lampatán

mopp

Lampear

Lampeño

Lampeón

hårlös

Lampion

lampista

lampistería

Lampistero

Lampo

nejonöga

Lampreada

Lamprear

Lampreazo

Lamprehuela

lampredotto

dolphinfish

Lampuguera

Lempira

Lempirense

Lempireño

Lempo

rengöring

skrapa

shiner

Skorsten sopning

Fönster rengöringsmedel

rengöras

Limpiadera

tandpetare

renare

rensning

rengöring

rent

rensning

Vindrutetorkare

Rengöringspenna

ren

Rengör honom

tvätta

ren

Rengör dig själv

Limpiaúñas

klarhet

limpid

rengöring

ren

torka

trasproletariatet

lumpen

skiljevägg

skott

Mamparra

Mampastor

Mampato

Kant

Mampesada

Mampesadilla

Mampirlán

Mamplora

mamporrero

Smite

injekteringsbruk

murverk

stenhuggare

Mampresar

Mampuesta

mampuesto

mittfältare

Melampo

metempsychosis

metempsychosis

milliampere

Momperada

nitroförening

Nomparell

I Ñampeado

Ñampearse

ñampí

Obtemperar

Olimpeño

olimpiaco

olimpiaco

Olimpiada

olympiad

OS

olympically

OS

OS

olympiska

Olympus

omnicomprensivo

Otompaneca

Otompaneco

palimpsest

pampas

pampana

Pampanada

Pampanaje

pampango

höftskynske

Florida pompano

Pampanoso

pampas

Pampeano

Pampear

jag pamperdido

pampean

Pampino

Pampirolada

våtarv

Pamplinada

Pamplinero

Pamplinoso

Pamplona

Pamplonés

Pamplonica

Pampon

Pamporcino

jag pamposado

Pampringada

panpsykism

Paralympics

Paralympics

Paralympics

parasympatiska

Parolimpiada

Parolimpíada

Parolímpico

hobby

Fem-time-mästare

pimpampum

pimpante

jag pimpido

pimpin

Pimpina

burnet

pimplar

Pimpleo

Pimpollada

Pimpollar

Pimpollear

Pimpollecer

pimpollo

rosenknoppar

jag pimpolludo

Pimpón

EXTRAKNÄCKARE

extraknäck

Pluperfect

ståt

Pompático

Pompear

Pompeian

Pompi

pompis

Pompo

pompom

Pomponear

Pomponearse

Pomponera

pompöst

pomposity

pompösa

lampsockel

lamphållare

preOlympic

Preolímpico

försäsongen

promptu

bryta ut

Pumpunear

Quemeimportismo

ramp

skenande

Rampar

Rampete

Rampiñete

ramplón

ramplonería

Ramplones

Rampojo

rampollo

belöning

rewardable

givande

belöning

återställ

komponeras

ersätter

utbytbar

reemplazante

ersätta

ersättning

CV

återimplantation

återplantera

återimplantation

återimport

återimport

nytryck

omtryckt

omtryckt

nytryck

blixtnedslag

blixtnedslag

blixt

jag relampagueo

Relimpiar

Relimpio

ersätta

Remplazo

Rempujar

jag Drave

Rempujón

raster

pussel

Bilbrytare

heartbreaker

Rompedera

rompedero

Rompedizo

breaker

Rompedura

Bryta dem

isbrytare

strejkbrytare

Rompenecios

nötknäckare

pir

Rompepoyos

paus

paus

paus

Bryta honom

påse breaker

Rompesquinas

Rompezaragüelles

brytbar

Rompido

brytande

rompiente

bryta

äggtoddy

rompopo

Rumpiata

Sampa

Sampablera

Sampaguita

sampan

Sampedrada

Sampedrano

Sampedro

Samplegorio

Sampsuco

mässling

vintergröna

Sempiterna

evigt

evigt

alltid

Siempretieso

immortelle

Siguampero

Silampa

SIMPA

sympati

sympatisk

genially

sympatisk

simpaticón

sympatisör

sympatisör

sympatiserande

sympetalous

enkel

helt enkelt

simples

simpleness

lindra

Mycket enkelt

simplistic

simplifiable

förenkling

simplifier

förenkla

oversimplification

simplistic

simpleton

symposium

Sobreempeine

övertryck

övertryckas

jag sobreimprimido

övertryck

Sompantle

Sompesar

Sompopera

Sompopo

tvåan

Subemplear

brist på sysselsättning

surumpe

Tampax

Tampiqueno

varken

tampong

teleprinter

Tempanador

Tempanar

Tempanil

Tempanilla

Tempanillo

isberg

tempate

tempera

anlöp

Temperadamente

jag temperado

temperaments

temperament

måtta

temperante

anlöp

temperatur

temperaturer

temperie

Tempero

storm

storm det

Tempestear

i rätt tid

AKTUALITET

Tempestivo

häftiga

stormiga

Tempisque

Templa

begrundande

tempererat

temperately

Templadera

Templadero

anlöp

templador

anlöp

Templamiento

absolutismrörelse

glödgning

temp~~POS=TRUNC

störtkylning

Templén

estrad

Templista

tempel

tempo

tempora

säsong

tillfällig

temporalitet

temporalities

temporalize

tillfälligt

tillfällig

temporaria

tillfällig

Ember

tempore

Temporejar

tillfällig

Temporil

timer

SÖKA VINNA TID

tidigt

Tempranal

tidigt

Tempranear

tempranero

Tempranilla

Tempranito

tidigt

tempus

mellanmål

tetracampeón

tid

tid

Timpa

tympanic

Timpanillo

Timpanítico

timpanitis

svälla

tympanum

Timple

Totumpote

fälla

Trampal

trampantojo

trampas

Trampazo

trapper

trick

knep

trapper

fallucka

dodger

studsmatta

trickster

Tre-time-mästare

Franska hornet

Trompada

Trompar

smäll

Trompeada

trompear

Trompero

trumpet

Trompetada

trumpet

trumpet

fanfar

trumpeterna

trumpet

trompetilla

trumpet

Trompicadero

trompicar

Trompico

trompicón

trompicones

Trompilla

Trompilladura

Trompillo

Trompillón

trompis

Trompiza

dreidel

påsklilja

Trompos

trompudo

turboladdare

Tutumpote

vamp

vampiric

vampyrism

vampirize

vampyr

Zampa

Zampabodigos

Zampabollos

Zampalimosnas

Zampalopresto

Zampapalo

tuck bort

Zampatortas

zampeado

pålning

zampón

panflöjt

zampoñas

dopping

Zampuzar

Zampuzo

Zarrampín

Zarramplín

Zarramplinada

Zompo

Zompopa

Zompopera

Zompopo