Vad är rotationsbalans?

Rotationsjämvikten är den som genereras när en kropp går genom en rotationsrörelse eller en rotation. Detta fenomen uppträder när vridmomentet utövas av krafterna som verkar på kroppen är noll.

Det vill säga när summan av alla moment är lika med noll. Dessa typer av jämvikter uppträder när kroppen inte utsätts för någon variation under rotationsrörelsen som utövas på den.

De rotationselement som beaktas när man uttrycker detta fenomen i matematiken är kraften, representerad av en "F", armen, representerad av en "b" och den axel där rotationen uppträder.

Balans klasser

Liksom alla fenomen finns det olika sätt på vilka det kan produceras och olika egenskaper som gör att vi kan analysera vissa typer av processer. I fråga om rotationsjämvikt finns det tre typer av jämvikt att definiera den.

Stabil balans

Balansen i en kropp är stabil när kroppen är upptagen och tyngdpunkten ligger under dess upphängningspunkt.

Å andra sidan, när kroppen stöds, kommer balansstabiliteten att märkas när den vertikala som passerar tyngdpunkten ligger inuti upphängningsbasen.

Ostabil jämvikt

Balansen i en kropp är stabil när kroppen är upptagen och tyngdpunkten ligger över dess upphängningspunkt.

På samma sätt, när kroppen stöds, kommer stabiliteten hos balansen att märkas när den vertikala som passerar tyngdpunkten passerar genom gränsen för upphängningsbasen.

Likgiltig balans

Balansen i en kropp är stabil när kroppen är upptagen och tyngdpunkten sammanfaller med båda upphängningspunkterna.

Å andra sidan, när kroppen stöds, kommer stabiliteten hos balansen att märkas när den vertikala som passerar tyngdpunkten alltid passerar genom upphängningsbasen.

Faktorer av rotationsjämvikt

För att presentera en rotationsjämvikt är förekomsten av vissa faktorer nödvändig:

Moment of strength

Kraftmomentet är en magnitud som uppnås tack vare vektorprodukten i positionsvektorn där kraften appliceras av kraftvektorn. Denna faktor är också känd som Torque, med sitt engelska namnmoment.

Par styrkor

Paret av krafter är ett system skapat med två parallella krafter som har samma intensitet men ligger i motsatt riktning. Vid applicering av nämnda kraft är en rotationsrörelse generell.

Tyngdpunkten

Tyngdpunkten anses vara tillämpningsområdet för fackföreningen av alla tyngdkrafter som verkar på en kropp.

Denna tyngdpunkt motsvarar inte nödvändigtvis en materiell punkt och det kan sägas att det är den punkt där krafterna som utövas av gravitationen är noll.

Statisk balans

Den statiska jämvikt är det som uppstår när alla krafter som verkar på en kropp är balanserade. Det betyder att det är det som uppstår när en kropp är helt still och stabil.

vektorer

Vektorerna är en storlek som är uppdelad i moduler och riktningar.