Venial synd: Ursprung av termen, i vad den består och exempel

Venial synd är en handling eller tanke som trotsar - frivilligt eller inte - lagar av religiösa övertygelser. Det försöker mot Guds vilja, även om dess allvar lägger den i ett provisoriskt straff i livet. Det är en liten synd som gradvis avviker från Guds väg, men kan lösas genom uppriktig ånger.

Religioner är en del av folkens kultur, representerar deras trossystem och människans behov av att ha något över sig som ger en känsla av skydd och tjänar som en hänvisning till att utvecklas andligt inom dikotomi mellan gott och ont.

De fungerar som instrument för självreglering för samexistens och är strukturerad på lagar som förutsätter mänskliga handlingar enligt de konsekvenser de har inom ramen för relationer som är etablerade inom samhällen.

Venial synden avlägsnar oss gradvis från vårt förhållande till Gud, så att vi inte inser att vi inte kan komma in och ut ur misstaget utan gränser, även om bristen är liten, kommer graden av separation att öka till den punkt som vi kunde bli helt skild från "bra sätt".

Ursprungets term

Ordet venial är ett substantiv som kommer från latin venialis och är relaterat till förlåtelse och nåd. Etymologiskt betyder det förlåtligt, ursäkta eller inlösningsbart. På ett sådant sätt att det kan anses att venial synd är en handling som undergräver moral enligt teologin, men det är lätt att överlämna.

Sedan antiken har människan av naturen haft en ständig kamp mot synden, har alltid sökt seger över detta faktum som bestämmer sin ofullkomlighet.

Detta arv som bäcks av den ursprungliga synden har hållit mänskligheten i en permanent diatribe mellan gott och ont, innan det faktum att Gud gav honom uppfattningen om fri vilja för att undvika frestelse.

De antika grekerna utmanade sina gudar genom hybrider, vilket inte var mer än avsikt att överträda sina lagar eller gränser som ålagts dödliga människor. Hybriden hänvisade till att medvetet bryta mot den andra människans kvadrant, motiverad av obegränsade lustar.

I den ecklesiastiska traditionen och i Bibeln finns en klassificering av synd baserad på tanken att varje överträdelse av Guds lag anses vara ett fel i vilodag.

Vad består det av?

Venial synd är väsentligen annorlunda än dödlig synd. Det slutar inte slutligt vår länk till Gud, men det gör det inte genast eftersom det är en frivillig handling av tanken, arbetet eller utelämnandet av Guds lag, som överträffar gränserna för hans viljes lagar.

På grund av sin natur kan den förlåta sig och kräver provisorisk straff. Den enskilde avviker inte från Gud eftersom sådan handling är hänförlig till mänsklig ofullkomlighet, men undergräver inte huvudmålen för lagen.

Det kan lösas in genom en autentisk handling, där rätt samvete uppmanar oss att inte upprepa misstaget. Sanktionerna anpassas till gravitation inom ramen och består av handlingar som genererar reflektion och medvetenhet om faktumet.

Venial synd lämnar inte en fläck på syndaren, men det minskar glans. Venial synder har komplicationsgrader och, enligt St. Thomas Aquinas ord, har klassificerats som halm, trä och sockerrör, element med olika nivåer av inflammation som definierar felets kvalitet.

På det här sättet kan man dra slutsatsen att man trots förlustens lätthet inte kan förlora perspektivet om att ådra sig igen och igen i dessa mindre fel, vilka är kumulativa när det inte finns någon uppriktig ånger och inga specifika åtgärder vidtas. som stärker andens bräcklighet.

exempel

Inom venetiska synder finns en klassificering enligt deras svårighetsgrad. Nedan listar vi de vanligaste:

vices

Det hänvisar till allt som görs på vilja som utvecklar ett tillstånd av beroende ångest och som hotar integritet. Till exempel: rökning, alkoholhaltighet, överspädning, spel och otukt, bland annat.

lie

Motsvarar åtgärden att gömma, förvränga eller utelämna faktaens sanning och skada moraliskt, fysiskt och psykiskt för andra eller för sig själv. Att lura är att anta att den andra är oförmögen att känna igen ond tro, för att han ställer sitt förtroende för den som förråder honom.

förbannelse

Det är uppskattat att för att illa önska att en annan är att flytta bort Guds hjärta. Denna handling faller på den som förbannar; enligt Guds lagar gör detta individen en bräcklig själ och ett fordon av ondska. Ordet är hjärtans uttryck; Därför är förbanning rätt för ett sjukt hjärta.

Verbal missbruk

Allt som innebär att skada den andra från någon aspekt anses vara en synd. I händelse av aggression genom ordet bryter den psykologiskt mot den person som tar emot brottet. Ett skadligt meddelande kan orsaka betydande skador på individen.

vidskepelse

Det innefattar att tro på chans och andra idéer än Gud. Det handlar om att sätta tro på falska avgudar, tolka Gud felaktigt och ge makt till fantasin från jaget och utan skötsel i skrifterna.

Delta inte i massa

Inom religiösa uppdrag är ett besök av Guds hus med hängivenhet ett tecken på tro och kärlek som övervinner svagheter. Att överge några av uppgifterna till religionen är en handling av uppror före den gudomliga myndigheten.

domare

Värdesbedömningar är ett krav på människan att jämföra med Guds högsta gud. Kyrkan anser att det inte är en persons uppgift att döma andra människor och fördöma dem för sina handlingar.

Deras uppgift är att visa dem med ödmjukhet och älska rätt väg i Guds vilja och lag. Den bibliska frasen "ser inte på halm i andras ögon" reagerar på denna situation.