De 50 mest aktuella rumänska efternamnen och deras ursprung

Många rumänska efternamn har suffixet -escu eller (mindre vanligt) -aşcu eller -ăscu som motsvarar latinska suffixet -isus och betyder "tillhör folket". Petrescu brukade till exempel vara Peters son.

Liknande suffixer som -asco, -asgo, -esque, -ez, etc. De är närvarande på andra språk som härrör från latin. Många rumäner i Frankrike ändrade detta slut på sina efternamn till -cos, för det sätt som det uttalas på franska är närmare det rumänska uttalet av -escu.

Iancolescu : Rumänska efternamn. Det är ett vanligt efternamn, det har registrerats cirka 200 tusen personer med detta efternamn i Rumänien.

Ioveanu : Rumänska efternamnet. Det betyder "Son of Ivan". Ivan betyder "Man med gudomlig välsignelse".

Kazaku : Det är ett ryskt efternamn, också vanligt i Moldavien.

Luca : Italienska, Franska, Kroatiska, Ukrainska, Rumänska. Det härrör från det antika grekiska namnet "Loucas", vilket betyder "man från Lucania" tidigare en region i Italien. Den latinska formen av namnet Lucas var en stor favorit som ett personligt namn under medeltiden, delvis beroende på St Lukas evangelis popularitet.

Matei : Rumänskt efternamn vars ursprung är associerat med namnet Mateo.