Trapezoidal prisma: egenskaper och hur man beräknar volymen

Ett trapezformat prisma är ett prisma så att polygoner som är involverade är trapezoider. Definitionen av prisma är en geometrisk kropp så att den bildas av två lika polygoner och parallella med varandra och resten av deras ansikten är parallellogram.

Ett prism kan ha olika former, som inte bara beror på polygonens sidor, utan även på polygonen.

Om polygonerna som är involverade i ett prisma är fyrkanter, så skiljer sig detta från ett prism som inbegriper diamanter, till exempel, även om båda polygoner har samma antal sidor. Därför beror det på vilken fyrhjuling som är inblandad.

Karakteristik av en trapezformig prisma

För att se egenskaperna hos ett trapetsformigt prisma måste vi börja med att veta hur det ritas, vilka egenskaper som basen möter, hur är ytan yta och slutligen hur volymen beräknas.

1- Ritning av ett trapezformat prisma

För att rita den är det nödvändigt att först definiera vad en trapezoid är.

En trapezoid är en oregelbunden polygon med fyra sidor (fyrsidor), så att den bara har två parallella sidor som kallas baser och avståndet mellan dess baser kallas höjden.

För att rita det raka trapetsformiga prisma, börja med att dra en trapezformad. Därefter projiceras en vertikal längdslinje "h" från varje vertex och slutligen dras en annan trapezoid så att dess hörn sammanfaller med ändarna av de tidigare ritade linjerna.

Du kan också ha ett snett trapezformat prisma, vars konstruktion liknar det föregående, du måste bara rita de fyra linjerna parallellt med varandra.

2- Egenskaper för trapez

Som sagt tidigare beror prismets form på polygonen. I det speciella fallet av trapez kan vi hitta tre olika typer av baser:

-Trapecio rektangel : är den trapezoid så att en av dess sidor är vinkelrätt mot sina parallella sidor eller att den helt enkelt har en rätt vinkel.

- Isosceles trapezoid : det är en trapezoid så att dess icke-parallella sidor har samma längd.

Scale Trapezoid : är den trapezoid som inte är jämn eller rektangel; dess fyra sidor har olika längder.

Som framgår av den typ av trapezoid som användes kommer en annan prism att erhållas.

3- Yta av ytan

För att beräkna ytan på ett trapezformat prisma måste vi känna av trapesformen och området för varje parallelltogram som berörs.

Som visas i föregående bild omfattar området två trapezoider och fyra olika parallellogram.

Området av en trapezoid definieras som T = (b1 + b2) xa / 2 och områdena i parallellogrammen är P1 = hxb1, P2 = hxb2, P3 = hxd1 och P4 = hxd2, där "b1" och "b2" är Trapezoidens baser, "d1" och "d2", de icke-parallella sidorna, "a" är trapezans höjd och "h" prismahöjden.

Därför är ytområdet för ett trapetsformigt prisma A = 2T + P1 + P2 + P3 + P4.

4- volym

Eftersom volymen av ett prisma definieras som V = (polygonområde) x (höjd) kan man dra slutsatsen att volymen av en trapetsformig prisma är V = Txh.

5- applikationer

Ett av de vanligaste föremålen som har formen av ett trapezformat prisma är en guldgöt eller ramperna som används i motorcykelracing.