5 Multiplikationsproblem för barn

Multiplikationsproblem lärs till barn i grundskolan efter att ha läst addition och subtraktion, även kallad addition och subtraktion.

Det är viktigt att lära barn att multiplikationen av heltal verkligen är en summa, men det är viktigt att lära sig att multiplicera för att göra dessa tillägg snabbare och lättare.

Det är viktigt att välja de första problemen som kommer att användas för att undervisa barn att föröka sig, eftersom de måste vara problem som de kan förstå och kan se nyttan av att föröka sig att multiplicera.

Det är inte tillräckligt att bara lära dem multiplikationstabellerna på ett mekaniskt sätt, det är mycket mer attraktivt att visa dem deras användning genom situationer som uppstår i vardagen, till exempel när deras föräldrar handlar.

Multiplikationsproblem

Det finns många problem som kan användas för att undervisa ett barn att tillämpa multiplikationstabellerna nedan är några problem med sina lösningar.

1- Hur många böcker saknas vid beställning?

En bibliotekarie måste beställa böckerna på hyllorna i biblioteket. I slutet av fredag ​​eftermiddagen inser bibliotekarie att han fortfarande måste beställa 78 lådor böcker, som har 5 böcker vardera. Hur många böcker kommer bibliotekarie att beställa nästa vecka?

Lösning : I detta problem bör det noteras att alla lådor har samma antal böcker. Därför representerar 1 lådan 5 böcker, 2 lådor representerar 5 + 5 = 10 böcker, 3 lådor representerar 5 + 5 + 5 = 15 böcker. Men att göra alla dessa belopp är en mycket omfattande process.

Att utföra alla tidigare summor motsvarar att multiplicera antalet böcker i varje ruta med antalet lådor som saknas vid beställning. Det vill säga 5 × 78, därför måste bibliotekaren beställa 390 böcker.

2- Hur många lådor behöver du?

En jordbrukare behöver packa kaffe som erhållits i sin sista skörd i lådor. Den totala skörden är 20 000 kilo och lådorna där de ska packa har en maximal kapacitet på 100 kilo. Hur många lådor behöver bonden packa hela växten?

Lösning : Det första att notera är att alla lådor har samma kapacitet (100 kilo). Så om bonden använder 2 lådor kan han bara packa 100 + 100 = 200 kilo. Om du använder 4 lådor packar du 200 + 200 = 400 kilo.

Som tidigare gör allt detta belopp är en mycket lång process. Nyckeln är att leta efter ett tal som när multiplicerat med 100 är resultatet 20 000.

Genom att undersöka i detalj kan du se att detta nummer är 200, sedan 200 × 100 = 20 000.

Därför behöver lantbrukaren 200 lådor för att packa hela skörden.

3- Hur många fönster finns det?

María har just flyttat till en byggnad och vill veta hur många fönster byggnaden har på framsidan. Byggnaden har 13 våningar och på varje våning finns 3 fönster.

Lösning : I det här problemet kan du räkna antalet fönster i golvet och lägga till dem för att få svaret.

Men eftersom varje våning har samma antal fönster är det mycket snabbare att multiplicera antalet våningar med antalet fönster på varje våning. Det här är 13 × 3, därför har byggnaden 39 fönster.

4- Hur många brickor behövs?

Javier är en murare som bygger golvet i ett badrum. Hittills har Javier placerat 9 kakel (små rutor) på golvet i badrummet, vilket framgår av figuren nedan. Hur många plattor behöver du täcka hela golvet på badrummet?

Lösning : Ett sätt att lösa detta problem är att slutföra fylla figuren genom att rita de saknade plattorna och räkna dem sedan.

Men enligt bilden passar badrummets golv 5 plattor horisontellt och 4 vertikalt. Därför kommer hela golvet i badrummet att ha totalt 5 × 4 = 20 plattor.

5- Vad är summan av dagar?

Månaderna januari, mars, maj, juli, augusti, oktober och december har 31 dagar vardera. Vad är summan av dagar som lägger till alla dessa månader?

Lösning : I denna övning anges ett faktum uttryckligen, vilket är antalet dagar (31). Den andra data ges implicit under månaderna (7). Därför är de totala dagarna mellan alla dessa månader 7 × 31 = 217.