Retoriska frågor: 23 litterära och dagliga exempel

Retoriska frågor är litterära figurer, även kända som eroter, som kan användas som diskursiva och argumentativa verktyg.

Den retoriska figuren är en som formuleras utan att vänta på ett svar, för att stärka synvinkeln eller söka överenskommelse mellan interpellaten.

De väntar inte på mottagaren av frågan att leta efter ett svar och ange det omedelbart, men de försöker skapa ett argument för vad som menas. Många gånger används de för att lyssnaren reflekterar eller ändrar sitt beteende.

Inom den retoriska frågan kan vi skilja mellan två modaliteter, beroende på det svar som kan ges, även om det inte är nödvändigt.

Frågeformuläret där svaret på den retoriska frågan skulle vara ja eller nej. Och quaesitum där frågan kommer att kräva ett mycket mer komplext svar.

Om den retoriska frågan formuleras korrekt ger den en slutsats. Det är en resurs som används allmänt i politiken, eftersom det är en viktig siffra i debatterna.

Exempel på retoriska frågor i poesi

1- Varför denna rastlösa och sårande önskan? .- José de Espronceda

2- Du glömde sången

Vad sa han, djupa meningar?

Från en violin är det tilltalande

det kunde höras under frondsna.

Avstängd från alarmen

Han hade en massa blommor.

Har du glömt den sången,

sjunga av gamla kärlek?

Ismael Enrique Arciniegas

3- Frihet går död

trots våren.

Där den gröna glädjen

om en dålig vind blir svart?

Kommer döden vara nödvändig

att implantera våren?

Rafael Alberti (tjugonde århundradet)

4- Om jag låser mig är det för att jag gråter

vad jag bor inuti

Att vilja inte räcker

innan så mycket plåga.

Vem kan ta mig ut

från det här grymma ögonblicket

att jag knappt kan sluta

för att ha den döda kroppen?

Claudia Prado

5- Finns det blommande brambles

mellan de gråa klipporna,

och vita tusensköna

mellan det fina gräset?

Har flodbanorna redan nattgallerier?

Antonio Machado

6- Hur uppstår det som du har tänt

bredvid ditt hjärta?

Aldrig tidigare har jag tänkt på jorden

på vulkanen blomman.

Gustavo Adolfo Bécquer

Exempel på retoriska frågor i vardagsspråk

Många av frågorna nedan ska placeras i ett sammanhang så att de får sin retoriska mening.

 1. Hur många gånger måste jag berätta för dig att lämna?
 2. När kommer du ha sett en lika sak?
 3. Har jag apor på mitt ansikte?
 4. Fötter, varför älskar jag dig?
 5. Är du galen?
 6. När kommer jag att glömma dig?
 7. När ska denna Golgata sluta?
 8. Varför kommer alla olyckor till mig?
 9. Vad händer med mig idag?
 10. Varför gör jag samma misstag igen?
 11. Var har du sett något liknande det?
 12. Vem men han kunde ha gjort det?
 13. Vad är livet?
 14. Är du redan vaken?
 15. Är inte havet enormt för ögat?
 16. Vill du att jag ska tro att vi är dumma?
 17. Hur många gånger måste jag berätta för dig att du håller käften?
 18. Vem men du tog hand om mig från de första dagarna i mitt liv?

Användbarhet av retoriska frågor

Den största användningen av den retoriska frågan är att betona en idé. Inte bara används de i debatter, de är också en resurs som ofta används i vardagliga samtal, där de försöker göra svåra kommentarer och används som en form av ironi. Det är en övning för att undvika att säga vad du tänker.

Retoriska frågor står emot öppna frågor. Öppna frågor är interpellationer för att få svar.

I dessa frågor kan interpellaten svara vad han vill, eftersom det inte finns några alternativ mellan vilka man väljer svaret. De låter dig få mycket mer omfattande svar utan villkor för vilka du har formulerat frågan.

Retoriska frågor är en minoritet i språkbruket i motsats till öppna frågor som väntar på svar.

Användning av retoriska frågor förekommer i kommunikativa cirklar med samma kompetenser för att nå argumentets uppfattning.

De måste användas på ett sådant sätt att interpellanten förstår att han utmanas i tankar, istället för att bjuda in honom att utarbeta ett svar.

De används också i situationer där det finns en auktoritet och en underordnad, t.ex. i situationer mellan en lärare och en elev, en mamma och ett barn, etc.

Det bör noteras att det är normalt att använda det även i den första personen och ställer frågor till sig själv (vad händer med mig idag).

Retoriska frågor finns också i litterärt tal, särskilt i poesi. Skillnaden mellan användandet av dagliga retoriska frågor och deras användning i poesin är att i poesin kan de innehålla flera sammanvävda idéer eller som ger upphov till fler frågor eller till och med, som utgör en utgångspunkt för introspektion.

För att läsaren ska förstå den retoriska figuren som ingår i poesin måste den ha vissa egenskaper som liknar den metafor som den hänvisar till.