Varför levande varelser är öppna system?

Levande varelser är öppna system på grund av deras interaktion med miljön som omger dem. För att förstå detta är det först nödvändigt att definiera ett system. Vilken som helst organism, sak eller process som på grund av dess egenskaper kan studeras.

Beroende på vilken typ av levande varelse och dess beteende när vi interagerar med utsidan, kan vi klassificera systemen i flera modaliteter.

Typer av system i levande varelser

öppen

Han är en som utbyter energi och materiellt ständigt med miljön som omger den och omgivningen.

Ta som en sak allt som upptar en plats i rymden och har massa och volym. Den använder energi för att genomföra fysiska eller kemiska förändringar i sin fråga.

stängt

Han som utbyter energi med miljön som omger det, men det spelar ingen roll. Karakteristik som skiljer det från den föregående.

isolerade

Det kallas ett isolerat system som inte utbyter energi eller materia med miljön som omger den.

Med detta sagt vet vi att ett levande väsen är ett system, eftersom det kan studeras och vi vet också att det anses vara ett öppet system tack vare att det utbyter energi och materier med miljön.

Egenskaper hos levande varelser

metabolism

Bearbeta med vilka organismer fånga energi från omgivningen som omger dem och förvandla den till energi för sina vitala funktioner.

Denna utbyte av energi utförs genom komponenter som omger det levande varandet som vatten, ljus, syre etc.

homeostas

Det är allmänt känt som varje varas förmåga att behålla sin konstanta interna miljö.

För att säkerställa att vissa parametrar såsom temperatur, pH, näringsnivå och vattenvolym bibehålls i kvantiteter eller åtgärder som bidrar till överlevnaden hos många arter, används mekanismer. Till exempel utsöndring av svett, vilket gör att huden kan svalna och därmed sänka temperaturen på hela kroppen.

För att behålla vattenvolymen absorberar levande varelser det från miljön i kvantiteter som gör att de kan utföra sina grundläggande processer.

Dessutom utsätts vissa djur för solens strålar för att öka temperaturen, varför homeostas anses vara en utbyte av materia, energi eller båda i alla levande varelser.

anpassning

Det är anpassningen av levande varelser till miljön som omger dem. Denna mekanism är det sätt på vilket levande varelser accepterar och utvecklar sig i de miljöförhållanden som omger dem.

irritabilitet

Det är alla levande varers förmåga att reagera på de stimulanser av miljön som omger dem.

Denna egenskap är en av de mest bestämda att bevittna utbyte av energi. Det mest representativa exemplet är sammandragningen av ögatets pupill för att få en stor mängd ljus för att förhindra skada på optisk nerv och fokusera bilder mer exakt.

Dessutom kan stimuli vara fysiska eller känsliga, så utbytet är anmärkningsvärt i dessa varelser.

näring

Definierad som förmågan att assimilera näringsämnen från mat, det vill säga införliva dem i celler för senare användning i cellenheter, organ och system.

Ett annat av de mest relevanta exemplen som uppbär klassificeringen av levande varelser som öppna system, eftersom alla levande varelser på planeten måste på ett eller annat sätt assimilera näringsämnen.

Oavsett om det sker genom fotosyntes, fagocytos eller digestionsprocessen är assimilering från miljön till organismen nödvändig.

utsöndring

Det är den process genom vilken ett väsen förkastar biprodukterna i sina processer, vilket inte är nödvändigt eller utgör en fara för deras överlevnad.

Ett exempel på denna funktion är svett, avföring och urin, som utbyter materia som för det mesta eliminerar toxiner.

För alla ovanstående förstår vi varför levande varelser betraktas som öppna system, eftersom de ständigt utbyter materia och energi med miljön som omger dem.