Vad är en demokratisk öppenhet?

Den demokratiska öppningen är övergången från autokratiska politiska system, vanligtvis militaristiska, till demokratiskt valda regeringar där mänskliga rättigheter erkänns och respekteras.

Det mest emblematiska fallet med denna typ av process är Latinamerika och Karibien. Före andra världskriget var övning och politisk kontroll i regionen i händerna på oligarkiska diktaturer och familje dynastier.

Efter en generaliserad rörelse av demokratisk öppning initierad i slutet av 70-talet av förra seklet har denna situation blivit omvänd med större eller mindre framgång.

De flesta representativa demokratiska öppningar

Mexiko

Aztec-nationen lyckades upprätthålla en viss politisk stabilitet mellan 1940 och 1982, en period där Institutional Revolutionary Party (PRI) utövade hård politisk dominans.

Till skillnad från andra auktoritära regeringar har val hållits regelbundet. Det fanns även separation mellan verkställande, lagstiftande och rättsliga grenar.

Dessutom ansågs medborgerliga rättigheter i konstitutionen. Men i praktiken fungerade inget av detta ordentligt.

Efter studentprotester 1968 började behovet av politiska reformer vara uppenbart.

1977 lade president José López Portillo fram en reform av valrätten. Under årtionden har olika sektorer och parter drivit för att driva fram en förändringsprocess.

Vid den tiden var flera reformer och ökningen av medborgarnas deltagande i valmöjligheterna minskar PRIs auktoritära verk tills de besegrades i presidentvalet år 2000.

Argentina

Argentina styrdes av en hierarkisk militärregim sedan 1976, då María Isabela Perón blev utestängt från ordförandeskapet, fram till 1983.

Det var en tid med allvarlig förtryck mot politiska motståndare, fackföreningar, misstänkta terrorister och sympatisörer. Under dessa år försvann mellan 10 000 och 30 000 människor.

Men i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet började flera proteströrelser som leddes av civila grupper minska stöd för väpnade styrkor.

Den argentinska nations nederlag i Falklands krig ökade missnöje mot militären liksom medborgerlig aktivism.

I slutet av 1982 lyckades en massiv demonstration avgöra ett datum för nytt val.

Återställandet av valpolitiken och återställandet av demokratiska institutioner markerade början på den demokratiska öppningen i landet.

Spanien

Ett exempel på demokratisk öppenhet utanför det latinamerikanska sammanhanget är fallet med Spanien, en nation som isolerats internationellt under mandatet för general Francisco Franco.

Detta tvingade det att försörja sig med sina egna resurser och dess protektionistiska politik ledde till flera ekonomiska problem: minskad produktivitet, låg konkurrenskraft, extremt låga löner och andra.

I mitten av femtiotalet var behovet av ekonomisk befrielse uppenbar. På sekel och sjuttiotalet, produkt av ekonomisk och social dynamik, såg auktoritärismen anakronistiska.

Flera förändringar främjade en demokratisk öppning: tillväxt av industri- och tjänstesektorerna, förstärkning av en medelklass som blandade amerikanska värderingar och tull, utländska investeringar, turism bland annat.

Det var emellertid först efter Francos död att den verkliga övergången till demokrati ägde rum.

Detta drivs av både motståndare och representanter för diktaturen. Båda sidorna sökte utbyggnaden av utrikeshandel och integrationen av landet i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).