Hur man gör ett index i ord steg för steg?

Gör ett index i ord, det tjänar till att räkna upp de ämnen som behandlas i dokumentet du inser, liksom sidorna där varje ämne är. I Word finns det mycket enkla funktioner för att skapa index automatiskt genom en "Innehållsförteckning" eller ett "index".

Om du vill ha order i dokumentet är det viktigt att ha ett index som gör det möjligt för både dig och läsarna att spåra specifika punkter snabbt och enkelt.

Word är ett mycket kraftfullt verktyg som textredigerare, så mycket som har inneburit att man skapar automatiska index, och även om man kan göra det manuellt. Varför gör Word om livet lättare med dessa funktioner?

Idealet är att få ut mesta möjliga av alla funktioner som Word har, för att spara tid och ansträngning när du gör ett dokument.

Ordsamtal "Innehållsförteckning" till vad i många delar av världen kallas "index" och "index" till vad som vanligtvis kallas ett alfabetiskt index.

Även om båda är likartade och är mycket användbara när du arbetar med omfattande dokument rekommenderar vi att du använder sidinnehållet om du vill behålla en order på sidorna enligt ordningen för de titlar du har skapat.

Å andra sidan, om du vill behålla ordningen på ditt index i alfabetisk ordning, måste du använda funktionen "Infoga index".

Steg för steg för att skapa ett index i Word med funktionen "Innehållsförteckning".

För att göra ett index med funktionen "innehållsförteckning" steg för steg beaktas sekvensen av sidor för skapandet av indexet i Word.

Vi uppmanar dig att följa dessa steg om det är vad du vill göra:

1.- Du måste öppna dokumentet som du vill skapa indexet till.

2.- De titlar och undertexter som du har i dokumentet måste placeras med stilar genom avsnittet Stilar på fliken Hem.

Du måste välja orden i varje rubrik på ämnet som du tycker ska visas i indexet och ge det format som är titlar (De som säger underdelen "Titel", "Titel 1", "Titel 2" eller "Titel 3 ").

3.- När du är klar med steg 2, placera skrivmarkören där du vill placera indexet. Det är vanligtvis vanligt att göra indexet i slutet av dokumentet eller strax efter omslaget eller engagemanget.

4.- Klicka på "

5.- Klicka på "Innehållsförteckning" och välj "Automatisk tabell 1" eller "Automatisk tabell 2". Vad varierar i varje tabell är att man kommer att berätta "Innehåll" och den andra kommer att berätta "Innehållsförteckning".

6.- redo! Indexet har skapats automatiskt och beställts i enlighet med sidföljden i ditt dokument.

Om du ändrar dokumentet måste du klicka på det index du har skapat och klicka på "Uppdatera tabell".

Då öppnas ett fönster där du ska välja om du vill uppdatera antalet sidor eller om du vill uppdatera hela tabellen om du har lagt till fler titlar.

När du väl valt alternativet för din preferens, tryck på acceptera och din tabell kommer att ha uppdaterats.

Steg för steg för att skapa ett index med funktionen "Infoga index"

Genom att använda funktionen "infoga index" för att göra ett index som är värt redundansen, är det när du vill ta hänsyn till alfabetisk ordning för titlarna i indexet och inte sekvensen av sidorna där den visas. För detta uppmanar vi dig att följa stegen nedan:

1.- Med Word-dokumentet öppet för vilket du vill göra indexet, leta reda på fliken "Referenser" och klicka på den.

2.- Hitta "Mark entry" -knappen och klicka på den. Knappen ligger på höger sida av menyn som du just öppnat.

3.- I så fall öppnas följande fönster:

4.- Här måste du placera titeln du vill visas i indexets innehåll.

För att göra detta måste du gå till varje dokumenttitel och markera den manuellt, klicka sedan på "Input" textrutan.

Genom att göra så kopieras du till det du just har valt i textrutan i posten.

5.- Du måste välja "alternativ" om titeln du placerar är:

- En korsreferens (det vill säga att länka detta ämne i dokumentet med ett annat avsnitt där det nämns).

- Nuvarande sida, om du vill att den ska visas från var ämnet börjar.

- Intervall av sidor, för när du vill placera från var den börjar till var ämnet slutar.

6.- När du väl valt detta måste du välja "Format på sidnummer", kontrollera om det är fet och / eller kursiv.

7.- När du har fyllt på den titeln trycker du på "Markera"

Obs! Du kommer att placeras några symboler i dokumentet, oroa dig inte för det, det har inte skadat vad du har gjort, de är enkla ordmärken för att kunna hitta.

Om varumärkena stör dig efter att du markerat alla poster (kom ihåg att göra det manuellt) gå till Arkiv -> Alternativ -> Visa och avmarkera "Visa formateringsmärken" och tryck sedan på "OK".

8.- När du har markerat alla poster som du vill se i indexet, tryck på "Infoga index" (bredvid "Markera inmatning").

9.- Slutligen öppnas ett fönster där du kan anpassa utseendet på det index du skapat, när du är klar med anpassning trycker du på "Acceptera".

10 .- Klar! Du har skapat ett index alfabetiskt beställt automatiskt i Word.

Obs! Under "insert index" finns en knapp som säger "Uppdateringsindex". Du måste klicka på detta om du vill uppdatera någon ändring av dokumentet som påverkar sidorna i indexet

referenser