Vad är riktningen i fysik?

Riktningen i fysik är den etablerade linjen som löper genom en kropp eller ett objekt när de gör en rörelse.

Riktningen är av stor betydelse specifikt i mekanikens experiment, eftersom det rör sig om en kropps rörelse och där den rör sig (med hänsyn till tidsvariabeln).

Inom fysikens område är riktningen en del av rörelsens element, eftersom den representerar den linje på vilken det rörliga föremålet eller kroppen vilar.

Kroppsriktningen kan variera från vänster till höger, från höger till vänster, från topp till botten eller vice versa.

Om vi ​​ritar en pil uppåt, säger vi att pilens riktning har en vinkel på 90 ° i förhållande till utgångspunkten.

Riktningen och vektorerna

Som tidigare nämnts är riktningen strikt relaterad till rörelsen och vi kan hitta den i det element som kallas Scroll Vector.

Riktningen är en del av vektorerna och därför är det nödvändigt att veta exakt vad de är och hur de fungerar.

Det är vanligt att förvirra riktningen för en vektor med känslan av detta. Riktningen är helt enkelt sättet att ta vektorn och riktningen är där den går.

Ett tydligare exempel på detta skulle vara:

Om ett tåg går på rätt räls, skulle det vara din adress.

Å andra sidan, om tåget bestämmer sig för att gå framåt eller bakåt på samma järnväg, skulle det anses som en känsla av det.

En vektor är en storleksordning i referenssystemet som består av en modul och en adress.

Vektorerna kan riktas mot kardinalpunkterna som nord, syd, öst och väst (bildar ett slags kors), men samtidigt är det möjligt att riktningen för en vektor riktas mot nordöstra (en diagonal linje).

Vektorer av vektorriktning

Vektens riktning kan också definieras som en väg som tas av en linje eller någon parallell linje som finns i en vektor. Det finns 2 grundläggande egenskaper angående riktningen för en vektor:

-Vektorns riktning mäts från början till kardinalpunkterna och mätningen av densamma kan uttryckas med hjälp av vinkelsystemet.

-Vektorns riktning beräknas efter motursriktningen från utgångspunkten mot kardinalpunkterna. Ett exempel på detta skulle vara om vektorn roterar 30 °. Sedan kommer den att ha flyttat 30 ° moturs.

Ekvationer för att hitta riktningen för en vektor

Det finns många sätt att beräkna riktningen i vilken en vektor riktas. Nedan är två av de vanligaste som används i fysiska experiment:

, där x är den horisontella förändringen och y är den vertikala förändringen.

, där (x 1, y 1) är utgångspunkten y (x 2, y 2) är terminalpunkten.

Sammanfattningsvis är adressen där objektet, kroppen eller vektorn går eller ligger.