De 30 mest relevanta muntliga språkexemplen

Exemplen på muntligt språk är mycket rikliga. Detta språk är grundläggande för mänsklig kommunikation och innefattar utveckling av kommunikationsförmåga genom samtal.

Varje språk är ett kommunikationssystem som har en struktur, utvecklas i ett sammanhang och har vissa regler för möjliga kombinationer.

Muntligt språk har anmärkningsvärda skillnader med skriftligt språk. Det finns en emitter och en mottagare; När den senare svarar blir han avsändare och hans samtalsman blir mottagaren.

Muntliga språk har större flexibilitet och är mer flexibelt, dynamiskt och spontant än skriftligt språk.

Muntligt språk föddes med mannen, det var hans sätt att kommunicera med sin familj och hans samhälle. Mänskligheten använde muntligt språk som det enda kommunikationsmedlet under nästan hela sin historia.

särdrag

1- Expressivitet

Det muntliga språket är spontant, naturligt och mycket uttrycksfullt.

2- Ordförråd

Detta språk är utvecklat med ett enkelt, begränsat vokabulär och med repetitioner.

3- kräver att du talar korrekt

Detta innebär att man talar väl, talar långsamt och med en normal ton.

De 30 viktigaste exemplen på muntligt språk

-Telefonen, där det finns en konversation mellan avsändare och mottagare.

-Läsning av löften om ett äktenskap där paret gör löften före en domare.

En politisk diskussion där samtalarna ger sina åsikter.

-A möte föräldrar i en skola.

-En radioprogram, där det finns en emitter och en mottagare, men det finns ingen utbyte.

-Utförande av ett projekt, vare sig det är företag, fastigheter eller andra.

-Konferenserna, som vanligtvis utförs av professionella högtalare.

- Ett politiskt tal i en kampanj, där avsändaren listar vad han ska göra om de röstar för honom.

-Dikteringen av en klass, där läraren förklarar sitt ämne framför eleverna.

-En lagstiftningsdebatt, där varje tjänsteman ger sin åsikt om ett visst ämne.

-En arbetsintervju.

-Radio eller tv-reklam.

-A preken i ett tempel, där det finns en avsändare och många mottagare.

-Lanseringen av en kommersiell produkt eller ett företag.

-A presskonferens

-Utställning av en avhandling av en student.

-En ebook, mycket användbar för personer med visuella funktionshinder.

- Presentation av nyheterna, där professionella talare är inblandade.

Presentation av en bok, där författaren avslöjar bokens egenskaper.

- Förmedling av en domare före två parter i konflikt.

Historien om en berättelse från en far till en son.

-En motiverande prata i en organisation.

-Utförande av en muntlig prövning, som försöker övertyga juryn om skulden eller inte av ett ämne.

-En informell konversation mellan två personer som korsar av vissa skäl.

-Ett presidenttal

-Läsning av en testamente.

-En harangue från en tränare till sina idrottare.

-En auktion, där auktionsägaren får erbjudanden.

En kärleksförklaring.

-Den diskussion om transitering, där folk brukar säga expletives.