Vad är en Dialefa? (med exempel)

Dialefa är en fonetisk komposition av en vers som tillåter att eliminera diftonen för att bilda en hiatus.

Det innebär att två sammanhängande vokaler separeras i olika stavelser, för att tillfredsställa versens metriska behov.

Vissa bibliografier definierar dialekt som en "poetisk licens" eftersom den bryter mot grammatikens lagar.

Dialefa jämförs med "hiatus" eftersom båda har som begrepp uppdelning av två vokaler i olika stavelser.

Hiatusen är dock grammatiskt korrekt eftersom det finns ord på spanska som har separata vokaler i stavelser.

Men dialefa, till skillnad från hiatus, skiljer vokalerna när dessa är grammatiskt diftoner, för att kunna ändra sitt uttal i versen.

Nedan följer en lista över de mest betydande vokalmöten som konverteras till dialefa och dess incidensgrad (GUIL):

 • aa: 4, 85%
 • åa: 1, 38%
 • ae: 6, 79%
 • luft: 3, 00%
 • ea: 8, 73%
 • ee: 6, 43%
 • é: 3, 26%
 • e: 4, 85%
 • eo: 2, 03%
 • till: 7, 37%
 • oe: 9, 12%
 • oe: 3, 20%
 • oo: 0, 20%

Exempel på telefoner

Ett klassiskt exempel där du kan få dialekter finns i följande vers av Pablo Neruda:

Av vågan, en våg och en annan våg,

hav grön, kall grön, grön gren,

Jag valde bara en våg:

din oföränderliga våg.

I denna vers erhålls olika dialekter. Till exempel mellan "den" och "o" (våg); mellan "na" och "o" av (en våg), etc.

I dessa delar av versen skiljs vokalerna i stavelser så att det finns metriska och deras uttal är harmoniskt.

Tvärtom skulle detta uttalas med sinalefas (se nedan) skriftligt och vardagligt tal.

Därför skulle verset av versen vara så här:

>> de-la-o-lau-na-o-la-yo-tra-o-la

se-de-mar-se-de-fri-o-ra-ma-se-de

I-expertnätverk-co-gi-si-nou-na-så-la-o-la

la-o-lain-di-vi-si-ble-of-your-body-po <<

sinalefas

Det är oundvikligt att tala om dialefa utan att nämna sinalefa, eftersom båda är viktiga verktyg i poetiska mätvärden.

Sinalefa, till skillnad från dialefa, är den fonetiska föreningen av två sammanhängande vokaler som har olika ord.

Det är vanligtvis den sista bokstaven i ett ord som slutar med en vokal och första bokstaven i nästa ord som börjar med en vokal.

Sinalefasna betraktas som diftoner, till skillnad från de dialekter som utgör hiatus. Det förekommer med stor spontanitet i både vers och vardagligt tal

Det motsatta händer med dialekter, som vanligen används som poetiska verktyg.

Vers med dialekter och sinalefas

Det är viktigt att komma ihåg att även om sinalefa används med mer frekvens än dialephen och att dessa har helt olika effekter, kan du i versen få både synaeler och dialekter.

Lingvistiska studier avslöjar att sinalefa och dialefa förlitar sig mest på tonisk stavelse, så att två olika verser med samma betydelse kan ha olika metriska regler. Sådan är fallet med verserna av Miramontes:

till det, det var bara vrede som drev henne (dialefa)

till de som uppmuntrar la_iracunda Aleto (sinalefa)

Exempel på verser där det finns dialekter och sinalefas

Kropp av kvinnan, flod av guld (<>) DIALEFA

Var, sjunkit våra armar, vi mottar

En blå blixt, några kluster

Av ljus torn i en guldfärg. (<>) DIALEFA

Kropp av kvinnans hav av guld (<>) DIALEFA

Var, älskande händer, vi vet inte

Om brösten är vågor, om de är åror

Armarna, om de bara är guldvingar. (<>) SINALEFA

(BLAS DE OTERO)