4 Konsekvenser av de mexikanska Porfiriato Keys

Konsekvenserna av den mexikanska porfiriato täcker de sociala, politiska och ekonomiska områdena. Denna historiska period, beordrad av Porfirio Diaz, började 1876 när han tog makten med våldsvapen och kulminerade 1911 när han tvingades till exil.

Denna mexikanska caudillo föddes 1830 i Oaxaca. Han kom från en fattig mestizo bondefamilj.

Porfirio Diaz anlände i armén när han var väldigt ung. Han hade ett anmärkningsvärt deltagande i Reformskriget och var en av de mest bestämda supporterna av liberalismen. Hans död inträffade i Paris 1915.

Kanske är du intresserad av Porfirio Días 31 bästa fraser

Konsekvenser av den mexikanska porfiriato

1- Politisk stabilitet

Från dess oberoende 1810 tills Porfirio Díaz installerade sin de facto-regering, kännetecknades Mexico av ständiga politiska konfrontationer.

Den ideologiska kampen mellan liberaler och konservativa, utländska ingripanden och Reformationskriget var konfliktens utlösare.

Porfiriato införde ordning och fred på auktoritärt sätt. Övertygad om att den politiska verksamheten var ett hinder för framsteg, reducerade Díaz det till ett minimum.

Han genomförde "bröd eller pinne" -politiken och erbjöd sina motståndare positioner i den offentliga förvaltningen.

Om de inte accepterade försvann de mystiskt. Avskaffandet av dissidens och depolitisering möjliggjorde att nationen haft en lång period av politisk stabilitet.

2- Modernisering

På 1800-talet önskade många nationer att uppnå idealen om framsteg. I den meningen var järnvägen den maximala symbolen på ekonomisk utveckling.

De första kontrakten att bygga tåg i Mexiko undertecknades kring 1830, men politisk instabilitet och bristande kapital försenade genomförandet.

Porfiriato föreslog byggandet av järnvägar som ett mål. Således byggdes cirka 24 000 km med hjälp av utländska investeringsfonder. av järnvägen.

Tågen garanterade att få varor till marknaden på ett säkert sätt och tillät invånare på landsbygden att flytta till staden för att få jobb.

Dessutom öppnade utbudet av el till städer, skapandet av industriella komplex, rehabilitering av hamnanläggningar och utveckling av industriell metallgruvning dörrarna till moderniseringen av landet.

3- Ekonomisk tillväxt

För att uppnå framsteg behövde Mexiko kapital och Porfiriato lyckades fixa landets skattepolitiska angelägenheter både nationellt och internationellt.

Styrkan av mexikanska finanser, upprättandet av en stabil valuta och den politiska och sociala lugn lockade utländska investeringar. Således möjliggjorde de europeiska och amerikanska fonderna byggandet av den nödvändiga infrastrukturen.

Å andra sidan växte boskapen till den punkt att den kunde leverera inhemsk konsumtion och export.

Medel textil- och pappersindustrin och industriell gruvdrift blomstrade också. De bästa förutsättningarna för järnvägstransport, hamnar och telefon- och telegrafiska kommunikationer ledde till utvecklingen av handeln.

Exporten av naturprodukter översteg importen av tillverkare och uppnådde aldrig ett kommersiellt överskott.

4- Ojämn fördelning av rikedom

Trots Mexikos ekonomiska framgång under Porfiriato var dess sociala konsekvenser negativa. Realinkomst per capita var mycket låg och arbetslösheten ökade på grund av mekanisering.

Huvudstaden koncentrerades i några händer, särskilt lokala och utländska investerare.

Å andra sidan privatiserades markägande, vilket ledde till en större koncentration av markägandet.

Detta ökade antalet landsbygden utan land. De rika familjerna behöll det mesta av det produktiva landet och hälften av landets mexikaner arbetade för dem.

Majoriteten av befolkningen förblev övervägande fattig och landsbygd och fördelningen av sociala klasser fördjupades.

Med framväxten av medelklassen i städerna utvidgades gapet mellan stads- och landsbygdens Mexiko.

Kanske är du intresserad Vad var Porfiriato-krisen i Mexiko?