pedagogisk psykologi

pedagogisk psykologi - Familjens utbildningsfunktioner i samhället

Familjens utbildningsfunktioner i samhället

Familjens utbildningsfunktioner i samhället De har utvecklats väsentligt genom historien. Så mycket, att utbildningssystemet har varit ansvarigt för att dela med sig av barnets utbildning. Men inte alla familjer uppfyller sin funktion lika. I varje hushåll används en pedagogisk stil som med mer eller mindre framgång i utbildningen utövar en relevant roll i barnets utveckling. Genom

pedagogisk psykologi - Låg Frustration Tolerans: Hur man behandlar det hos barn och vuxna

Låg Frustration Tolerans: Hur man behandlar det hos barn och vuxna

Att ha låg tolerans mot frustration kan påverka vårt självkänsla och vår hälsa negativt. Det är bra att känna sig ledsen för att inte ha uppnått något vi ville ha men inte ta det som en attack mot vår person. Sedan förklarar jag detta koncept på ett detaljerat sätt, liksom några tips och tekniker som du kan använda för att arbeta med barn och vuxna. Slutligen present

pedagogisk psykologi - Kreativitet hos barn: 15 tips för att utveckla det

Kreativitet hos barn: 15 tips för att utveckla det

Kreativitet hos barn kan utvecklas med attityder, aktiviteter, vanor och ett allmänt sätt att agera av föräldrar och skolor. Kreativa färdigheter är nödvändiga för barn som akademiker, eftersom de kommer att hjälpa dem att förvärva färdigheter som kommer att tjäna dem under hela livet. När man talar om små barn är det lämpligt att anta en bred definition av vad det innebär att vara kreativ. På detta sätt kan

pedagogisk psykologi - Vad är pedagogisk psykologi?

Vad är pedagogisk psykologi?

Utbildningspsykologi är en disciplin ansvarig för att studera beteendeförändringar. De som är relaterade till ålder och förekommer hos människor under utvecklingen, från det ögonblick det gör tills individen dör. I sin tur etablerar denna vetenskap skillnader mellan följande steg i personlig utveckling, såsom: Tidig barndom : 0-2 år; Barndom : 2 - 6 år; Primär : 6-12 år; Ungdomar : 12-18 år; Adultez : 18 - 70 år och ålderdom : 70 - framåt. (Palacios et al., 20

pedagogisk psykologi - Utbildning i Norge Hur fungerar det?

Utbildning i Norge Hur fungerar det?

Utbildning i Norge är obligatorisk för barn mellan 6 och 16 år och börjar i mitten av augusti till slutet av juni det följande året. Julhelgen, från mitten av december till början av januari, markerar läsåret i två perioder, därför börjar den andra perioden i början av januari. Historiskt organiseringen av utbildningssystemet i Norge stammar från medeltida tider som skulle inkludera från femte till femtonhundratalet. Kort efter år 1

pedagogisk psykologi - Vad är undervisningsstrategierna?

Vad är undervisningsstrategierna?

De didaktiska strategierna är tekniker som kan tillämpas i mödosamma lektioner, som det är fallet med början till omfattande läsning. Och för dess prestation upprättas en prioritet och ett generiskt mål, till exempel för att få autonomi vid läsning. De framträder som ett alternativ till traditionell träning. De är något

pedagogisk psykologi - Vad är Warnock-rapporten?

Vad är Warnock-rapporten?

Warnock-rapporten är ett dokument som utarbetats av British Commission of Education år 1978 och hänvisar till barnens särskilda utbildningsbehov. Detta skrivande baseras huvudsakligen på den brittiska specialutbildningsmodellen. Det är uppkallat efter Helen Mary Warnock, en brittisk filosof som specialiserat sig på utbildningsfilosofin. Och o

pedagogisk psykologi - Vad är speciell språkstörning?  (TEL)

Vad är speciell språkstörning? (TEL)

Den specifika språkstörningen, den specifika språkutvecklingsstörningen eller dysfasi, är en störning som kännetecknas av svårigheten i förvärv och utveckling av språk som presenteras av vissa barn. Denna svårighet kan förekomma hos personer som inte uppvisar några problem med neurologiska, kognitiva, motoriska, sociofamiljära eller uppenbara psykopatologiska störningar. Därför kan de

pedagogisk psykologi - Visuell inlärning: Egenskaper, tekniker och hjälpmedel

Visuell inlärning: Egenskaper, tekniker och hjälpmedel

Visuell inlärning är en undervisningsmetod som använder grafiska arrangörer samt att representera information, samt att arbeta med begrepp och idéer, vara effektivare och förståelig för studenter, underlätta lärande och uppmuntra dem att tänka. Många minns bättre vad de ser än vad de hör, med hjälp av diagram, diagram, bilder, demonstrationer etc. Människor som

pedagogisk psykologi - Kinestetisk intelligens: definition, egenskaper och exempel

Kinestetisk intelligens: definition, egenskaper och exempel

Kinestetisk intelligens är förmågan att använda kroppen för att uttrycka känslor och idéer, samt förmågan att producera eller förvandla saker med händerna. Det är intelligensen som idrottare och dansare har, såväl som konstnärer, mekaniker och kirurger. Detta koncept är baserat på teorin om flera intelligenser. Det föreslogs 1

pedagogisk psykologi - 9 Aktiviteter för barn med särskilda utbildningsbehov

9 Aktiviteter för barn med särskilda utbildningsbehov

Studenter med särskilda utbildningsbehov , som kallas enligt utbildningslagstiftning som SEN-studenter, kräver särskild uppmärksamhet som inte behöver skilja sig från övriga klasskamrater. Möjligheten att ge mer specialiserad hjälp till dessa studenter ligger inom principen om inkluderande utbildning. Huvudsy

pedagogisk psykologi - 13 Fördelar och nackdelar med TV hos barn

13 Fördelar och nackdelar med TV hos barn

Vi avslöjar några fördelar och nackdelar med tv hos barn, liksom några riktlinjer för att använda detta kommunikationsmedel korrekt. Barn spenderar mycket tid att sitta framför en tv i sitt dagliga liv. Vissa gör det åtföljt av sina föräldrar och andra, å andra sidan ensam. Denna vana är vanligtvis mycket vanlig hos de flesta familjer men visste du att tv kan påverka ditt barn? Vet du om den

pedagogisk psykologi - Barnstridsar: 11 tips för att hantera dem

Barnstridsar: 11 tips för att hantera dem

Barnsdrakarna uppträder när barn lider av stor känslomässig aktivering och inte kan lugna sig själva, har svårt att själv hantera de känslor de känner. Lyckligtvis för dem har de små vanligtvis sin pappa och deras mamma liksom andra vuxna för att kunna hantera sina känslor optimalt och kunna möta de problem och dagliga konflikter som händer i sin barndom. Normalt som v

pedagogisk psykologi - Vad är känslomässigt bifogat?

Vad är känslomässigt bifogat?

Emotionell bindning är en särskild typ av bindning inom affektiva bindningar av social karaktär och involverar sökandet efter skydd, vård, säkerhet och välbefinnande inom relationen. Det förekommer hos par, barn, släktingar och i allmänhet nära människor. Under hela livet bildar vi emotionella band med olika människor. Några av de

pedagogisk psykologi - Ändring av beteende: Egenskaper, historia och kritik

Ändring av beteende: Egenskaper, historia och kritik

Behavior modification avser alla tekniker som används för att öka eller minska förekomsten av en viss typ av beteende eller reaktion. Kommer du ihåg när dina föräldrar straffade dig som barn? Varför tror du att de gjorde det? De godkände en konkret åtgärd och hoppades genom straff att du inte skulle utföra det igen i framtiden. Detta är et

pedagogisk psykologi - Vad är Empowerment of Women?

Vad är Empowerment of Women?

Kvinnans empowerment definieras som den process genom vilken kvinnor förvärvar större kontroll över sina egna liv, omständigheterna som omger dem och de delar som ingår i det. Det vill säga att de har makt över sina kroppar (de bestämmer hur man klär sig, hur man går, gravid eller inte, få en tatuering eller inte) och deras miljö (som hur de deltar i sin familjekärna, i samhällen eller i sammanhanget arbete). För detta är

pedagogisk psykologi - Barnpsykopati: symtom, orsaker och behandlingar

Barnpsykopati: symtom, orsaker och behandlingar

Barnpsykopati visas hos barn som saknar empati och ånger, är självcentrerad, har begränsad affektivitet, är inte särskilt uppriktiga och har en ytlig charm. Psykopati är en av de psykiska störningarna som har mer förödande konsekvenser hos den person som lider och speciellt i sin omgivning. Dessutom

pedagogisk psykologi - 10 Emotionella intelligensaktiviteter för barn

10 Emotionella intelligensaktiviteter för barn

De känslomässiga intelligensaktiviteterna för barn som jag kommer att nämna nedan kommer att tjäna dig för att utbilda den här välbehövliga färdigheten i livet, oavsett om du är lärare eller förälder. Utvecklingen av minderåriga bör inte uteslutas till skolan uteslutande, men tillämpas också hemma. För en sådan upp

pedagogisk psykologi - Skolmotivation: 9 strategier för att uppmuntra lärande

Skolmotivation: 9 strategier för att uppmuntra lärande

Skolans motivation för lärande är det intresse som studenten lägger i sin strävan att utveckla sin kunskap och lära sig. Det är en av de viktigaste grundarna för personen, eftersom de underlättar individens överlevnad. Minne som metod att lära sig tar baksätet, eftersom motivation och uppmärksamhet är de verktyg som för närvarande används för att förbättra studentens framgång. Motivation bär med

pedagogisk psykologi - Dyscalculia: symtom, orsaker och behandling

Dyscalculia: symtom, orsaker och behandling

Dyscalculia refererar till de problem eller svårigheter som vissa människor har när det gäller att lära sig räkna, att göra enkla matematiska beräkningar, i rumsligt tänkande och att definiera grupper av objekt. Dess definition kan hänvisa till en allvarlig försämring av det specifika lärandet av matematik i avsaknad av individuellt engagemang och med adekvat skolprestanda. Därför är d

pedagogisk psykologi - Vad är emotionell utbildning?

Vad är emotionell utbildning?

Emotionell utbildning är en pedagogisk process, kontinuerlig och permanent, som syftar till att förbättra känslomässig utveckling som ett viktigt komplement till kognitiv utveckling, som utgör både de två väsentliga delarna av utvecklingen av den integrerade personligheten. Å andra sidan kännetecknar Fernández (2016) det som "... emotione

pedagogisk psykologi - Vad är uttrycksfulla språkstörningar?

Vad är uttrycksfulla språkstörningar?

De uttrycksfulla språkproblemen påverkar produktionen av den språkliga funktionen, så att kommunikationen mellan den person som utfärdar meddelandet och hans samtalare är nedsatt, eftersom det senare är svårt att förstå honom. I den här artikeln kommer jag att förklara i detalj vilka olika problem vi kan hitta på det uttrycksfulla språket, liksom några nycklar för att upptäcka dem tidigt, eftersom tidigt ingrepp i denna typ av funktioner kan göra stor skillnad i utvecklingen av person som upplever dessa typer av svårigheter. När kan vi säga a

pedagogisk psykologi - Chip Economy: Beteende Metod för barn och ungdomar

Chip Economy: Beteende Metod för barn och ungdomar

Tokenekonomi är en beteendemodifikationsteknik som används i psykologisk ingrepp som följer principerna för operant konditionering och som syftar till att främja önskvärt beteende. Dessa beteenden väljs och definieras i början av programmet, och vad som är avsett för detta ingrepp är etableringen i ämnet av ett visst beteende genom förstärkning. Denna metod f

pedagogisk psykologi - Hur man behandlar autistiska barn: 23 Effektiva tips

Hur man behandlar autistiska barn: 23 Effektiva tips

Att lära sig att behandla autistiska barn ordentligt är grundläggande för deras utbildning, deras framtid och trivsel och livskvalitet för hela familjen. Här ger vi dig 23 praktiska tips. När en familj lär sig att deras barn har autism är en av de första frågorna som kan komma att tänka på hur de ska behandla det från det ögonblicket. Antingen i ha

pedagogisk psykologi - Topp 10 mest modifierade beteendemodifikationstekniker

Topp 10 mest modifierade beteendemodifikationstekniker

Teknikerna för beteendemodifiering syftar till att förändra ämnesbeteendet med ett psykologiskt ingrepp. De olika tillvägagångssätten skulle sträcka sig från tillämpad beteendeanalys, mediativ beteendeorientering, orientering baserad på social inlärning till kognitiv och / eller kognitiv beteendeorientering. För närvar

pedagogisk psykologi - Positiv förstärkning och negativ förstärkning: Typer och skillnader

Positiv förstärkning och negativ förstärkning: Typer och skillnader

Positiv och negativ förstärkning är psykologiska processer som syftar till att öka sannolikheten för att upprepa ett visst beteende. När det gäller positiv förstärkning baseras detta på att erbjuda en förstärkande eller aptitstimulerande stimulans efter utförandet av ett visst beteende. Detta är tänkt att öka sannolikheten för detta svar i framtida situationer. Å andra sidan ä

pedagogisk psykologi - Mind Maps: Vad tjänar de och hur man gör det?

Mind Maps: Vad tjänar de och hur man gör det?

Mentala kartor är ett mycket effektivt sätt att få information inom och utanför hjärnan, eftersom de hjälper till att göra föreningar enkelt. Dessutom är de ett kreativt och logiskt sätt för beslutsfattande, eftersom de tillåter att "spåra" idéer och generera nya. De blev populära tack vare Tony Buzan. Denna författ

pedagogisk psykologi - Homofobisk mobbning: ett aktuellt problem i skolorna

Homofobisk mobbning: ett aktuellt problem i skolorna

Homofobisk mobbning är vilken typ av fysiskt eller verbalt övergrepp som görs med avsikt att göra skada, där det finns maktbalans mellan aggressorn och offret och orsakas av att offret har en sexuell läggning som skiljer sig från den som förväntas socialt. Den som utövar homofobisk mobbning försöker vanligtvis försvara sig genom att orsaka skada på den andra personen, i det här fallet offeret i sin egen sexualitet. Uttrycket av

pedagogisk psykologi - KiVa-metoden: det framgångsrika finska anti-mobningsprogrammet

KiVa-metoden: det framgångsrika finska anti-mobningsprogrammet

KiVa-metoden är ett innovativt finskt anti-mobbningsprogram som genomförs i skolor, utvecklas enligt forskning och bygger på bevis för att förhindra mobbning och stoppa befintliga fall av mobbning både i och utanför klassrum. Det främjar personlig välfärd och utbildning, och ger adekvata verktyg för att utrota fall av mobbning och trakasserier samt kontinuerlig kontroll av läget i skolorna. Den innehå

pedagogisk psykologi - 10 Aktiviteter för barn med nedsatt syndrom

10 Aktiviteter för barn med nedsatt syndrom

Nedan presenterar vi aktiviteter för barn med Downs syndrom som kan hjälpa dig att förbättra dessa barns färdigheter. Har du någon student eller ett barn med Downs syndrom och vill utveckla sina färdigheter? Det finns många övningar du kan dra nytta av som hjälper dig att utveckla de färdigheter du behöver för ditt dagliga liv. Det är inte