De 5 mest populära traditionerna och tullarna i Quito

Quito traditioner och sedvänjor är en hänvisning till Latinamerikas historiska, kulturella, konstnärliga och symboliska karaktär. Många av de praxis och firande som firas år efter år i staden, bevarar deras ursprung i pre-spanska och koloniala tider. För Quito-folket utgör de en del av deras identitetsarv.

Den monumentala ansträngningen för utveckling av skulptur, målning och konstruktion har lockat utalliga Quito-invånare, besökare från övriga Ecuador och utlänningar att särskilt bevittna "Fiestas de Quito".

Emellertid kan det stora inflytandet från andra minnesmärken som karnevalen, den heliga veckan och filmfestivalen som utarbetats av centrum för kultur, konst och kommunikation "Zero Latitude" inte lämnas åt sidan.

Mest relevanta traditioner och tullar i staden Quito

Val av Queen of Quito

Fiestas de Quito är en del av de viktigaste traditionerna över hela landet. De är en uppsättning musikaliska händelser, danser, parader och viktiga gastronomiska mässor.

Firandet av festligheterna hålls varje år sedan 1959, med syfte att belysa Quito.

Öppnandet av de olika aktiviteterna börjar i slutet av november och slutar den 6 december, det datum då grunden för staden firades år 1534.

Valet av Reina de se Quito firas med syfte att skaffa medel till de mest missgynnade sektorerna i staden.

Sedan 1985, tack vare denna tradition, skapades en stiftelse som heter "Queen of Quito", som har ansvaret för att ge kvinnor möjlighet att driva genom entreprenörskap.

Dessutom främjar denna organisation genom reklamkampanjer vikten av att minska könsvåld och cyberbullying.

Efter drottningens drottning sker den officiella öppningen av Fiestas de Quito.

Konkurrensparadis

Konfaderlighetens parader är en manifestation av den kulturella mångfalden som finns i staden.

De viktigaste är paraderna i norr och söder, men små turer görs också på andra ställen i Quito.

Invånare och skolmedlemmar, tillsammans med deras musikinstrument, bastoneras och dansare, är de som aktivt deltar i denna tradition.

Chivas Quiteñas

Chivas Quiteñas är en uppsättning gamla bussar som omvandlas till mobila dansspår som åker stadens huvudvägar på natten. De är ett alternativ för besökare att känna till de mest framträdande platserna i staden.

För närvarande definieras Chivas Quiteñas som "Chivatecas". Inom dessa fordon distribueras vanligtvis en dryck, som också ingår i Quito-tullen, kallad "El Canelazo".

Race av träbilar

Träbilen är vanligtvis höll på de brantaste platserna i Quito, särskilt i emblematiska stadsdelar. I denna tradition är barn och ungdomar mellan 6 och 16 år vanligtvis involverade.

Förberedelsen av bilarna är vanligtvis gjord av trä. Den här firandet anses vara "kulturellt och traditionellt kulturarv i Quito".

Tjurfäktning Fair

"Fair of Quito Jesus av den stora makt" var en av de viktigaste händelserna i Fiestas de Quito fram till 2012.

En serie protester mot djurmissbruk uppmuntrade dock denna tradition att minskas avsevärt.

För närvarande måste händelser relaterade till tjurfäktningsförslag täcka villkoret att inte döda djuret.

Efter åtgärden förlorade denna tradition den stora betydelse den tidigare hade på festligheterna, särskilt ur ekonomisk synvinkel.