Vad är korsbefruktning?

Korsbefruktning eller allogamy förklarar befruktningen som inträffar när man i samma djur eller grönsaksarter finns de kvinnliga reproduktionscellerna i en individ och de manliga reproduktiva cellerna i en annan individ.

Båda cellerna är nödvändiga för att producera en ny individ av arten, därför är det nödvändigt att det finns en sammanslutning av manliga och kvinnliga gameter, även om reproduktionsorganen är separerade.

Konceptet står emot autogamy, vilket är termen som beskriver självbefruktning, när en individ reproducerar utan att behöva få genetiskt material från en annan individ.

I detta fall är resultatet en uniparental befruktning. Till exempel, när en blomma befrukas med sin egen pollen.

Egenskaper för korsbefruktning

nytta

Med korsbefruktning, genetiskt material av två individer, mamma och pappa, rekombineras för att upprätthålla större variation i naturligt urval och förmåga att anpassa sig till förändringar i miljön.

På så sätt är det möjligt att producera avkommor som inte är föremål för genetiska sjukdomar eller nackdelar. Ju mer gener en individ har desto mer skyddad är han mot utrotningen av hans art.

Med andra ord är resultatet av korsbefruktning starkare, friskare individer med mindre benägenhet för fosterskador och andra tillstånd.

Hos vattenlevande djur

I de flesta djurarter förekommer korsbefruktning. Vid vattenlevande djur händer det att både han och hon frisätter sina sexceller i vattnet och befrukts på utsidan av kroppen.

Det innebär att spermierna kommer ihop med ägget i den yttre miljön. Även om intern fekundation förekommer också hos vissa fiskar och andra vattenlevande arter.

I markdjur

I den terrestriska miljön sker befruktning inom individen, det vill säga det är internt. Sperma, en uppsättning manliga könsceller, placeras inuti kvinnans kropps kropp.

Personer som är födda från denna sammanslutning av gameter från olika föräldrar kallas tvåförälder, till exempel: kackerlackor, grodor, reptiler, däggdjur, fåglar.

I växter

I växter innebär korsbefruktning att en växt befrukas med pollen från en annan växt.

Detta händer, som händer med djur, eftersom de har kvinnliga och manliga organ i separata individer.

I de mest grundläggande växterna som mossor och hepatik frigörs spermierna från en individ med hjälp av en fuktfilm till en annan persons äggupptagande struktur.

I de mest avancerade växterna uppnås korsbefruktning genom pollinering.

Detta sker när pollenkornen, som leder ut spermierna, överförs till kottarna eller blommorna i en annan växt som har äggmottagning i dessa kottar eller blommor.

Pollination kan ske med vind, som i barrträd. Det kan också produceras genom symbiotiska förhållanden med djur, såsom bin, vissa fåglar och även fladdermöss, som bär pollen från en växt till en annan medan de matar på nektar.