Vad är matematik för? 7 Viktiga användningsområden

Matematiken serverar en mängd funktioner och implementeringar inom alla områden av mänsklig resonemang, inklusive humanistiska proffs, även om dess stora bidrag tillämpas i karriär som teknik, administration eller ekonomi.

Matematik är den vetenskap som studerar kvantiteter, abstrakta enheter och deras relationer, liksom former och logik av element. Det är att de studerar symboler, siffror, geometriska figurer, bland andra.

I varje aspekt av det dagliga livet spelar matematik en viktig roll, det kan bevisas av något så enkelt som att köpa ett köp i snabbköpet.

Matematik är ansvarig för att diskutera strukturer, magnituder, kompositioner och länkar av siffror, vilket leder till att mönster, formler och definitioner skapas för att få ett problem att dra av.

I samhället är arkitekturen, konsten, vetenskapen, utredningen eller helt enkelt i det dagliga livet matematiken implicit.

I världen är termen "matematik" mycket representativ, eftersom den är av yttersta nödvändighet. Varje individ måste ha kunskapen att lägga till, subtrahera, beräkna procentandelar, dela upp och mer, för deras utveckling inom samhället.

Vad används för att studera matematik?

Matematikens användbarhet är stor och det är viktigt att känna till sina funktioner under olika omständigheter, eftersom de börjar med en kunskap som svarar på ett stort antal problem, ger lösningar och gör livet enklare.

Med utgångspunkt från matematiken har vi kunnat skapa strategier och komprimeringar för att kunna bygga stora byggnader, tekniska enheter, konstverk, nå resultat i forskning och till och med behålla lönsamheten hos ett företag.

Detta tyder på att matematik går långt bortom familjens administration och personliga ekonomi.

Matematik är tillämplig, logisk och gör en person rätt och får inte bäras bort endast av sin intuition, men kan hitta orsaken till konton eller någon form av resonemang.

Matematik i det förflutna

Vissa länder, som Egypten, Kina, Indien och länderna i Centralamerika, gjorde stora bidrag under historien till vad matematiken är idag.

Därför har matematik funnits sedan antiken och har utvecklats under åren.

Den första som utvecklade ett räkningssystem var sumererna. Senare skapade en grupp matematiker aritmetiken som inkluderade enkla operationer, multiplikationer och fraktioner.

Senare gick de till arbete med geometri, som har varit en grundläggande del i många sektorer, såsom arkitektur.

Mayanerna utformade kalendersystemet med hänsyn till de matematiska beräkningarna, och tack vare det kan du idag prata om födelsedagar, festligheter, historiska händelser och mer.

Matematiken uppstod för cirka 5000 år sedan, och sedan dess har människor inte slutat använda det.

Användning av matematik inom olika områden

Matematiken är väsentlig i många aspekter och har bidragit till förekomsten av stora upptäckter som precisionen av jordens omkrets, skapandet av mobilutrustning, motorvägar, byggandet av broar eller tunnelbanor och till och med utvecklingen av Internet.

Baserat på de matematiska beräkningarna skapades kalendern, tiden och även avståndet mellan planeterna kunde mätas.

På grund av matematiken är det möjligt att mäta temperatur, klimat och bestämma naturfenomen i hastighet, avstånd och tid.

I samhället

För att ett samhälle ska vara fullt organiserat och att överväga sin tillväxt och utveckling är användningen av matematik ytterst nödvändig.

Med tanke på att de för det första används för administration av statliga resurser, tjänar de i sin tur befolkningsnivån, också för att hålla institutionernas konton som stärker sin ekonomi och som i detta exempel många andra.

Matematiken hjälper ett samhälle förskott på ett organiserat och systematiskt sätt, och bidrar till att erkänna betydande data och verklig statistik för att hitta viktiga punkter till förmån för utvecklingen.

I arkitektur

Matematiken är ganska värdefull på den här tiden eftersom de kan användas för att bygga hus och andra byggnader, broar, tunnlar, transportmedel, bland annat.

För att göra detta är det nödvändigt att känna till proportionerna, storlekarna, materialmängderna för konstruktion, allmänna beräkningar och en mängd data som är direkt kopplade till matematik.

I vetenskapen

Matematik tillämpas i olika vetenskaper eller teknik, och används som ett verktyg för att upptäcka tillvägagångssätt eller lösa problem, analysera fall från data, ekvationer eller formler som kan vara mycket fördelaktiga för mänskligheten.

Dessutom bidrar denna vetenskap till att bestämma eller förutse varje fall med väder och natur, vilket är fördelaktigt för att undvika risker. Det är också möjligt att utforska nya platser eller förstå vissa fenomen.

I teknik

Att ha uppnått så många tekniska framsteg och fortsätta att undersöka dem beror till stor del på matematiska beräkningar.

Ingenjörer, uppfinnare eller annonsörer fånga sina idéer och leta efter de nödvändiga formlerna för att skapa de element som har givit livet till telefoner, datorer, anslutningar och mer.

De befintliga elektroniska enheterna har matematik implicit och även om det inte ser ut som det eller blir inte medvetet, används de hela tiden. Ett tydligt exempel är klockan, vilket anger att tiden först beräknar den för att vara exakt.

Vid användning av en dator används matematik t.ex. när man översätter handlingar och processer, när man kör en applikation och även när man interagerar med ett spel. I alla dessa situationer fortsätter denna numeriska vetenskapen att fungera.

I köket

Många faser i köket kräver användning av matematik för sin exakta och detaljerade utveckling, från mätningen av ingredienserna till samma budget.

Matematik är nödvändigt för matlagning och bakning, för att hantera rätt tider och temperaturer; även i anpassningen av ett recept, mäta procentsatserna för att upprätthålla preparatets ursprungliga värde, dess konsistens och smak.

I köket är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om addition, subtraktion, uppdelning, procentsatser, omvandlingar och mer, så att planeringen av maten och förberedelseprocessen är smidig, exakt och fruktbar.

Matematik är viktigt för att hantera budgetar, speciellt om det är lagat för en grupp, händelse eller om du är en gastronomisk professionell.

I art

Från symmetri, vinklar, perspektiv, rita en cirkel eller skapa en rektangel används matematiken för att mäta, analysera, genomsnitts och ge en viss bild.

Sedan antiken har konstnärer och mästare av design ifrågasatt hur ett objekt kan delas upp i två delar och att det har ett perfekt och harmoniskt resultat, undrar de också om förhållandet mellan mätningarna av de delar som bildar ett objekt för att göra det vacker.

Både Platon och Euclides och andra tänkare sökte vägen att dela ett objekt i två delar genom geometri, där matematiska formler används för att ge lämpliga resultat till det konstnärliga och kreativa syftet.

I vardagen

Så enkelt som att ta förvaltningen av en familj, fördela budgeten för mat, redogöra för användningen av ljus eller dricksvatten.

Lös bankfrågor, planera en resa eller ens göra en kost; Matematik är närvarande i allt. Musikerna använder också matematiken, för att ta tiderna eller åtgärderna i sina melodier.