Tillståndsfamilj: Egenskaper och positiva och negativa följder

En permissiv familj är en som kännetecknas av att vara överbeskyddande, obehaglig och oerhört dedikerad att uppfylla alla barnens önskemål.

Allmänt har tillåtliga föräldrar svårigheter att neka saker för sina barn, antingen för rädsla för att förlora sin kärlek, eller för att de anser att det är negativt att bli en disciplinreferens.

Dessa permissiva attityder tenderar att skapa problem i barnen i deras vuxna liv. I vissa fall kan de utveckla svaga personligheter, med liten vilja att känna igen sina egna fel och motstridiga manifestationer i förhållande till deras miljöer.

Dock är inte alla egenskaper hos tillåtna familjer negativa. Vissa forskare har räddat som ett positivt element, till exempel vikten av att ge viktiga barns bekymmer och också fastställa att barn kan känna sig skickliga om de känner sig övertygade om att de kan uppfylla sina mål.

På samma sätt understryks vikten av att komplettera den generationen självförtroende med förståelsen att det är naturligt att det finns otillgängliga mål, och att faktumet att leva i samhället innebär att man måste lära sig att leva med andra människor med olika sätt att tänka.

Kanske är du intresserad av Familjens utbildningsfunktioner i samhället.

Kännetecken för permissiva familjer

De ger först

Föräldrar till en tillåten familj brukar vänligen alla barnens krav, oavsett om det är bekvämt eller inte att följa dessa önskemål.

I många fall kommer motivationen att behaga barn till följd av att man undviker konflikt eller obehagliga situationer eller vill skapa ett absolut skyddat utrymme.

De kräver inte ansvar

Tillståndsföräldrar överlåter inte något ansvar till sina barn. Denna frånvaro av ansvar omfattar både person och familj.

Då antar barnen att de inte har några skyldigheter för något scenario eller för andra människor, för att de aldrig har haft behov av att uppfylla åtaganden som ålagts av deras skydd.

Du kan vara intresserad av barns skyldigheter och ansvar (i hemmet och skolan).

De rättfärdigar det dåliga beteendet

När barn agerar på ett dåligt sätt, reagerar med elakhet eller fortsätter med arrogans tenderar de tillåtna föräldrarna att motivera denna typ av attityd.

Tillståndsföräldrar kan rättfärdiga sådana beteenden genom att hävda ursäkt, som kan sträcka sig från barnets tillfälliga sinnestillstånd, för att erkänna att han hade konkreta skäl till den felaktighet som uttrycktes.

Kanske är du intresserad av olydiga barn: 10 tips för desperata föräldrar.

De utövar inte disciplin

Tillståndsföräldrar vill inte ses av sina barn som myndighetsuppgifter. Därför disciplinerar de dem inte korrekt, och de kan till och med behålla en inlämningsförhållande som skickar till sina barns önskemål.

En tolerans av föräldrarnas tendens är att undvika att locka barnens uppmärksamhet när de upplever ett dåligt beteende. i stället tillåter de sådant beteende.

Du kan vara intresserad av hur du är en bra pappa: 17 viktiga tips.

Positiva aspekter av permissiva familjer

Ge emotionellt stöd

En av egenskaperna hos permissiva familjer är att de ger emotionellt stöd till sina barn. Skapa empati med barns oro och bekymmer och försök att vara ett stöd i detta avseende.

Det kan anses vara ett positivt element för att skapa de bästa levnadsförhållandena för barn, och en del av denna önskan innebär att känna igen sina känslor och förstå deras känslor.

Kanske är du intresserad Vad är emotionell utbildning?

De tar hänsyn till barnens önskemål

Med tanke på att tillåtliga föräldrar vill ha det bästa för sina barn, ger de stor vikt vid att känna till sina önskningar och att agera så att de kan uppfylla dessa önskemål.

Tillståndsföräldrar vill känna till sina barns önskningar och förväntningar, förstå dem och låta dem leva de erfarenheter som de längtar efter.

Barn kan ha hög självkänsla

Vissa undersökningar har visat att barnen till permissiva familjer kan utveckla tillräckligt förtroende för sig själva och därmed ett högt självkänsla.

Eftersom föräldrar är dedikerade till att känna igen sina barns känslor växer de upp med tanke på att deras bekymmer är viktiga, så att de kan ha en bra bild av sig själva.

Du kan vara intresserad av hur man arbetar med självkänsla hos barn: 13 tips.

Konsekvenser hos barn av tillåtna familjer

Självisk attityd

De tillåtna föräldrarna tillåter barnen att göra allt de vill, utan någon typ av filter. Därför tenderar barnen att ge större vikt åt sina egna intressen än de människor runt dem.

Efter att ha blivit uppvuxen av en miljö som överdriver sina önskningar gentemot resten av folket lär barnen av tillåtliga föräldrar att betona sina egna behov och agera på dem.

Låg tolerans

Barn med tillåtliga familjer brukar få vad de vill ha. Därför, när de möter människor som tycker annorlunda mot dem, eller situationer som strider mot vad de tycker, visar de väldigt lite tolerans.

I allmänhet visar de väldigt lite erkännande mot andra människor, särskilt om de tycker annorlunda.

Lite motstånd mot frustration

Barnen till tillåtliga föräldrar växer upp med tanken att de alltid kan uppnå sina mål, oavsett vad de kan vara. Därför tenderar de att visa mycket liten självkontroll när de inte uppnår ett mål.

De blir mycket frustrerade mycket, de kan inte acceptera misstag eller negativa scenarier och slutar generera motstridiga situationer.

Kanske är du intresserad av låg tolerans mot frustration: hur man behandlar det hos barn och vuxna.

Svårighetsgrad enligt regler

Eftersom de alltid har gjort vad de önskade, har barnen av tillåtliga familjer vanligtvis svårigheter att följa regler.

Det här är människor som har blivit vana vid att vara helt utanför någon reglering. De får inte redogöra för sina handlingar. därför kan de göra som de vill.

När permissiva föräldrars barn befinner sig i en miljö som kräver att de följer vissa regler, som akademisk eller arbetsmiljö, tenderar de att ha svårigheter att följa reglerna.

De kan presentera våldsamma attityder

Ibland uppenbarar barn av tillåtliga familjer sig våldsamt inför folket runt dem.

Eftersom de har lite motstånd mot frustration och brukar möta sina önskningar på ett hållbart sätt, kan de reagera våldsamt, till följd av den lilla självkontroll som de vanligtvis har.

Kanske är du intresserad av barns aggression: symptom, orsaker och behandlingar.

De förväntar sig att en annan ska lösa sina problem

I permissiva familjer är barn vana att inte lösa sina egna problem. Föräldrarna är helt skyddande, och de löser alla komplikationer som uppstår i barnens liv.

Som en följd av detta förväntar barnen vanligtvis denna attityd från alla människor runtomkring dem, vilket kan generera beroende och motstridiga interpersonella relationer.