Vad var Tucuyricuy?

Tucuyricuy var en nyckelfigur inom Incakulturen, eftersom den var så omfattande och sotisficada, behövde handledare med sevärdheter i alla provinser, precis vad bidrog denna medarbetare i imperiet.

Inca-kulturen härstammar i Andeszonen i början av 1200-talet, speciellt i Cuzco-området, som sträcker sig längs Stilla havet och Andes bergskedja för att bilda ett unikt imperium på grund av sin storhet.

Inkaens makt berodde på olika orsaker, men några av de viktigaste var:

-Förening av språk Det fanns upp till 700 språk som existerar i Inca-riket tills Quechua bildades som ett officiellt språk.

-Den kreativa och moderna principerna tillämpas på den sociala utvecklingen och den imperialistiska övervakarens eller tucuyricuys konstanta verksamhet (även kallad tucuirícuc, tocreicoc eller tucuy ricoc) som gjorde det möjligt för suveränen att veta allt som hände i imperiet.

Utan de kommunikationsverktyg eller transportmedel som finns idag behövde inköps högsta auktoritet (Sapa Inca eller Inca) ögon och öron i alla provinser, så funktionen av tucuyricuy var viktig och oumbärlig

Ansvar och aktiviteter av tucuyricuy i Inca-riket

Tucuyricuy spelade en viktig roll inom imperiet, och trots att hans position inte var ärftlig eller evig, blev han högt respekterad inom Inca-samhället eftersom han var representant för Sapa Inca och han var bara ansvarig för honom.

Funktioner av tucuyricuy

Det var inte bara en tucuyricuy. Inca utsåg flera av dessa tjänstemän i syfte att styra alla hörn av hans imperium.

Hans namn betyder "han som ser allt, han som hör allt", enligt hans huvudfunktion. Men han utförde andra uppgifter på begäran av sin kung.

Huvuduppgifter

Under incognito resor genom olika regioner i imperiet, observerades tucuyricuy om Incas lagar tillämpades korrekt.

Trots att han aldrig identifierade sig som tjänsteman vid ett besök, avslöjade han vid många tillfällen sin identitet om det var nödvändigt.

Vid det exakta ögonblicket visade det sig några trådar som tillhörde mascaipacha eller mascaypacha av Inca, symbol för imperial makt.

En annan av dess huvuduppgifter var samlingen av hyllningen, som samlades i hela regionen under hans uppgift för att sedan skicka den till kejsaren.

Tucuyricuy fruktade och respekterades av alla invånare i imperiet eftersom de såg ina det i Inca.

Övriga uppgifter

Utöver de ovannämnda funktionerna uppfyllde tucuyricuy andra uppgifter som är mycket viktiga för imperialernas dagliga liv i allmänhet och av människor i synnerhet.

Till exempel var han ansvarig för att gifta sig med de nya paren (i bröllopsceremonin kallades han Huarmicoco).

Denna ceremoni hölls i ett gemensamt utrymme för alla par vars medlemmar var i allmänhet mellan 18 och 25 år.

Likaså kunde han agera som domare och döma ihjäl om han ansåg att den anklagade var skyldig till ett större brott, enligt Incas lagar.

Framgången av tucuyricuy

Det sägs att denna tjänstemans framgång berodde på det oberoende han hade tack vare den makt som Inca hade gett honom, eftersom han bara var tvungen att anmäla sina handlingar till kejsaren.