Vad var den viktigaste prestationen för arbetarrörelsen i imperial Ryssland 1917?

Den ryska arbetarrevolutionen från 1917, även känd som bolsjevikrevolutionen, ägde rum i oktober 1917 enligt den ryska kalendern.

Denna revolution var orsaken till stora politiska och ekonomiska förändringar i Ryssland. Med revolutionens framgång installerades en bolsjevikisk regering.

Denna regering var ursprungligen under ledning av Vladimir Lenin, en av revolutionens huvudchefer tillsammans med Leon Trotsky.

Många historiker anser arbetarnas revolution av imperial Ryssland som en av de viktigaste händelserna i modern historia.

För närvarande har händelserna som har ägt rum i denna revolution fortsatt påverkat politiska vägar över hela världen.

Revolutionen lämnade bland många saker den berömda frasen "All power for the soviets". Denna fras var den bolsjevikiska gruppens slogan som leddes av Lenin och det var menat att betyda: all makt för arbetarnas, böndernas, soldatens, etc.

Före den ryska revolutionen verkade den monarkiska regeringen oförmögen att möta de ekonomiska och sociala problemen som dess territorium lidit.

Detta gav en impuls till den revolutionerande socialistiska parten som ledde revolutionen och hade mer än 800 000 medlemmar efter oktober 1917.

Huvudfaktorer som påverkat revolutionens framgång

Det fanns flera faktorer som möjliggjorde den bolsjevikiska revolutionen i oktober att segra.

Den första var den kritiska situationen för den ryska ekonomin och samhället efter första världskriget.

År 1917 drabbades Ryssland av hyperinflation och inga realistiska alternativ föreslogs för att lösa det. Dessutom hade industriproduktionen och jordbruksproduktionen minskat markant sedan början av första världskriget.

En annan viktig faktor för oktoberrevolutionens triumf var proteströrelsen som presenterades i februari samma år.

Denna rörelse ledde stora massor av arbetare och medborgare till strejker och protester som ledde till missnöje med det imperialistiska Rysslands regering.

Revolutionens huvudsakliga prestation

Bland de många förändringar som Ryssland genomgått sedan revolutionen är skapandet av kollektiva jordbruksremsor, statens kontroll av industriell produktion och markreform för distribution av mark.

Den största uppnåendet av den ryska revolutionen 1917 var emellertid regeringens förändring på territoriet. Revolutionen avslutade den regerende autokratiska monarkin och installerade en bolsjevikisk regering av socialistisk natur.

Triumf av den ryska arbetarrevolutionen 1917 slutade med nästan 200 år av det så kallade ryska imperiet.

Under den tiden hade det ryska riket uppnått införandet på dess territorium av platser som Ukraina, Finland och en del av det nuvarande Turkiet bland många andra.

De flesta av dessa territorier skulle utgöra Sovjetunionen, skapad 5 år efter revolutionen.

Ryssland styrdes sedan av tsarens ärftliga monarki, tills en interimistisk regering etablerades som förklarar Ryssland en socialistisk republik.

Denna radikala förändring i regeringens system var det som möjliggjorde alla andra prestationer från den ryska arbetarnas revolution.