Vad är danska genrer?

Dansgenrerna är alla de manifestationer eller former som kommer från dansen, var och en med sina specifika egenskaper, och som har givit denna konst en rad olika variationer som placerar den som en av de mest populära formerna för konstnärligt uttryck världen över. .

Liksom andra konster har dans utvecklats med historia, och människan har också gjort den till en viktig del av livet i samhället, kulturellt och mycket mer.

Det uppskattas att dansen föddes för mer än 9000 år sedan som en ritualistisk manifestation i primitiva samhällen.

Dansen, som den uppsättning kroppsrörelser med en symbolisk och estetisk avsikt, kan klassificeras enligt de olika elementen som komponerar den: rytm, koreografi, musikalisering, ursprungsort, historiskt ögonblick där det utvecklades etc.

Idag är dans inte en hermetisk övning, men den har efterliknats på ett komplementärt sätt till andra konster, vilket möjliggör nya format och uttrycksfulla genrer där två konstnärliga manifestationer är knutna till samma nivå.

Ett exempel på detta kan vara länken mellan dans och musik, eller mer modern, mellan dans och teater.

Kanske är du intresserad av de 70 bästa fraserna av dans och dans.

Huvuddansgenrer

Dansen har tre stora genrer, från vilka ett stort antal delgener bryts ner med sina egna element; några andra eraser, som har försökt att modernisera, och några andra som har uppstått mitt i nutidens era. Dessa tre stora dansgenrer är: klassisk, folkloristisk och modern dans.

Klassisk dans

Klassisk dans karakteriseras av att vara en uppsättning rytmiska och rytmiska rörelser av hög harmonisk och estetisk nivå.

Denna typ av dans, genom sina koreografier och församlingar, syftar till att uttrycka stämningar (enligt styckets berättande karaktär) eller att avslöja kroppens mest känsliga rörelser.

Det har blivit svårt att hitta vissa dansformers specifika ursprung. Utöver sin egen manifestation finns det få poster som dokumenterar alla attribut bakom varje genre av dans.

Från dess första tecken i grottmålningar till det ögonblick som det skedde i människokulturen är det svårt att hitta en specifik tidslinje.

En av de mest populära undergenerna av klassisk dans är ballett, praktiseras idag över hela världen och med en otvivelaktig giltighet.

Ballett är form och teknik på samma gång och såg sitt ursprung i Europa, främst. Klassisk ballett fokuserar på den absoluta kontrollen av alla positioner och rörelser i kroppen, för att skapa ett harmoniskt och färgstarkt resultat.

Både klassisk och modern ballett har integrerats i andra konstnärliga uttryck, som teater, eller till och med film.

Men dess första manifestationer hade en elitistisk karaktär, och till och med dess övning var inte tillgänglig för alla.

Idag kan de högsta nivåerna av ballett världen över presentera specifika krav, men deras inledande praxis ligger inom allas räckvidd.

Andra former av klassisk dans som uppstod under flera århundraden ansågs forntida danser, närvarande under medeltida, barock och renässansperioder.

De danser som uppstod i dessa tider var nära besläktade med sina regioner och skulle med tiden överlåta till andra, mycket mer lokala och karakteristiska former.

Det uppskattas att under dessa perioder kom framdansdanser som stampede och saltarelo (medeltida); låg dans, gallarda och zarabanda (renässans); bourré, minuet och passera (barock). I andra regioner uppstod danser som polka och vals.

Folkdans

Folklorisk eller populär dans är en genre från vilken flera typer av dans är begränsade eller rotade i en viss region och kultur och dess mer traditionella och inhemska praxis och ceremonier.

Kontinuiteten i folkloriska danserna i samhället beror på den ceremoniella karaktären som de kunde ha länge sedan.

Som en uttrycksfull form tillhörande en nation, som är en del av sin populära kultur, har folkdanser genererat undergener som varierar i form, men kanske inte så mycket i huvudsak, från varandra.

Vissa former av populär dans har varit så populära att de har expanderat över hela världen, till exempel tango.

Bland egenskaperna hos folkdanser är:

  • En länk med högt värde med regionens traditionella musik
  • De är inte endast avsedda för kommersiella ändamål, men som en del av populära kulturella aktiviteter
  • Träning och lärande, i vissa regioner, har en ganska informell karaktär, riktad mot dem som växer upp runt praktiken.

Trots sin ursprungliga karaktär har folkdanser sett evolution och innovation i många av deras dansformer runt om i världen.

Några av de populära danserna som anses vara globaliserade idag kan vara tango, magdans, flamenco, skotsk dans, salsa, cumbia, poeldans, banddans etc.

Modern dans

Modern dans kan betraktas som en upprorisk genre, eftersom den bryter mot alla system som införs av klassisk dans och dess variationer.

Det anpassar sig till nya musikaliska stilar som inte kunde betraktas som "dansbara", och ändå ger de grunden för nya former av kroppsligt uttryck.

Denna moderna variant konsolideras i världssamhället under tjugonde århundradet och kännetecknas av att dansaren eller tolken får större frihet över sina rörelser och sin egen tolkning av musiken som följer med dem.

Kroppen får inte uppfylla specifika positioner, men det utvecklas enligt humör och uttrycksfulla intentioner.

Modern dans, över hela världen, presenteras tillsammans med musikaliska genrer som hiphop, jazz, merengue, bachata, dancehall, funk, salsa, pop, dans, techno, hus, dansrock etc.

Dessa genrer har tillåtit rörelsefrihet och informaliserad den styvhet som infördes av klassisk dans.

Men modern dans övas också på ett akademiskt och metodiskt sätt, så att det kan läggas till den globala strukturen av dans som ett konstnärligt uttryck.

Du kanske är intresserad av 20 berömda dansare av historia och nyheter (kvinnor och män).