Vad är mytisk kunskap?

Den mytiska kunskapen är människans fakultet att förstå, eller försöka ge svar på vissa mänskliga och andliga problem som inte har en grund grundad på vetenskap eller vetenskapligt verifierbara processer.

Denna typ av kunskap är vanligtvis relaterad till element som mytologi och religioner.

Det föddes från de första sökningarna som gjordes av människan för att förklara miljön som omringade honom, ibland hänförde naturens resultat till obefintliga enheter, och det tog knappast form i människans sinne.

Den mytiska kunskapen baserades länge på overtro, i avsaknad av ett tidigare bagage som kunde ge förklaringar.

Den mytiska är född som ett sätt att ge svar eller förklaringar till vissa fenomen, deras ursprung och deras beteenden.

Den mytiska kunskapen framträder som en mekanism för att ge viss ordning åt samhällets öde, utforska orsaker och konsekvenser på olika aspekter. Det ansågs som begränsad kunskap och med mycket emotionellt bagage.

När man en gång övervägade sin egen existens började mannen att tillskriva sina bekymmer och alla de saker som fortfarande är oförståeliga för himlen; till gudar och överlägsna varelser som skulle ge plats för mytologins och religions födelse.

Numera är mytisk kunskap fortfarande närvarande som en del av folkens och samhällets kultur, men utan samma betydelse som förr.

Den är bevarad för att få en bättre uppfattning om vad man kunde skapa tidigare, i hans sökande efter ett svar.

Kanske intresserar det dig Vad är mytisk tanke?

Ursprung av mytisk kunskap

Mytisk tanke eller kunskap framträder i de första mänskliga samhällena som en legitimiserare av den sociala ordningen på den tiden.

Införandet av normer och processer för genomförandet av vissa aktiviteter gav utrymme för de första formerna för division och social hierarki, vilket ledde beslutsfattandet och gemenskapens framtid i händerna på några.

Den mytiska kunskapen är inte hänförd till någon tänkare eller författare som har utvecklat sina egenskaper; Det är mer, det anses vara helt anonymt och tidigare till de första manifestationerna av den registrerade rationella tanken, som skulle uppstå århundraden senare.

Trots detta var det ett nödvändigt prejudikat för att garantera människans kontinuitet som ett socialt varande.

I sökandet efter svar kännetecknas mytisk kunskap av att ha gått bortom nutiden och påtaglig i naturen; fenomenen äger rum eftersom övernaturliga och omärkliga krafter gör dem möjliga.

Detta belyser den mytiska kunskapens obestridliga karaktär, eftersom det inte fanns någon som kunde motbevisa det som föreslagits hittills.

Den separation som existerade mellan människans första samhällen och den isolerade som kunde betraktas som den ena, tillåter den mytiska tanken att rotera i varje samhälle på ett annat sätt.

Specifikt gav den plats för specifika övertygelser och överväganden om specifika fenomen, vilket kan vara olika mellan varje samhälle runt om i världen.

På så sätt föddes de första mytologiska och teologiska manifestationerna, vilket senare skulle få stor betydelse för samhällslivet och för varje kulturhistoria. nå för att vara närvarande fram till modernitet.

Egenskaper för mytisk kunskap

Den mytiska kunskapen präglades av att försöka vara förklarande, med tonvikt på etnocentriska, sökandet efter orsaken till följd och vice versa. Praktiken i processerna var avgörande för bildandet och konsolideringen av sociala processer.

Betraktas som början av teologisk eller religiös tanke, och eftersom vissa manifestationer bara passar in i orsaken till överlägsen och övernaturliga krafter, hade den mytiska kunskapen något av dogmatisk i sina processer.

Overtro och religion är knutna till dogmatism, och införandet av vissa beteenden blir synligt.

Magic var också närvarande i mytisk kunskap. Det var något fantastiskt om de saker som mannen upptäckte när han sökte sin förklaring.

Detta ledde till att han upphöjde vissa saker bortom hans normala förhållanden, och det skulle också bestämma de kulturella uppfattningar som skulle utvecklas över tid i hemmet.

Trots sin enkelhet som en form av kunskap gav mytiska kunskaper samhällen och växande samhällen en bättre känsla av deras existens och deras karaktär och funktion som sociala varelser, vars huvudsakliga egenskaper bland dem och mot miljön borde utnyttjas till det maximala.

Kanske, om vi inte hade gått igenom en nyfikenhet och utforskningsprocess som representerad av mytisk kunskap, skulle vi inte ha tagit de första stegen mot vad som skulle anses och rationell kunskap och vår utveckling som en civiliserad art.

Mytisk kunskap i modernitet

För närvarande och i det globaliserade samhället är mytisk kunskap helt överträffad.

Även i sociala grupper och samhällen som är mindre anpassade till rytmen i resten av världen finns det redan en icke-anakronistisk tanke som möjliggör en bättre anpassningsförmåga hos miljön.

De viktigaste mänskliga problemen har besvarats, och nya uppstår när andra svarar, alltid anpassade till dagens rytm.

De relaterade till våra uppfattningar och de flesta grundläggande instinkter framför det som omger oss; till vår existens och funktion som varelser och vår förmåga att överleva, har besvarats, och även då upphör deras utveckling inte.

Men de sociala och kulturella skapelser som föddes under utvecklingen av mytisk tanke och kunskap har genomsyrat kulturs historia.

Detta manifesteras i hur de har anpassat sin existens, deras fantastiska men representativa stiftelser, deras bilder och symboler, liksom deras praxis och vidskepelser till sina respektive nuvarande samhällen.

Som ingrepp som de kan tyckas har dessa element tagit sig fram genom globaliseringens processer. inte bara för att ge en bättre uppfattning om identitet i sig, utan också för att utvidga gränserna.

De bilder som en gång var representativa för ett samhälle och vars existens eller vördnad bestämde den kurs som den tog mot sitt öde, kan nu närma sig, studeras, forskas och reflekteras av ett stort antal kulturella åsikter.