6 Fördelar och nackdelar med migration

Migration kan ge många fördelar (förbättring av livskvaliteten, yrkesutveckling eller kontakt med andra kulturer) och nackdelar (språkbarriärer, exponering för möjlig diskriminering eller svårigheter att hitta arbete).

Migrering är människans rörelse från ett ställe till ett annat, givet genom bostadsbyte på jakt efter nya personliga och arbetshorisonter.

Enligt Internationella migrationsorganisationen, för 2016 fanns det över 210 miljoner invandrare på planeten.

Migrering kan ske inom gränserna för samma land, eller från ett land till ett annat. I det senare fallet kallas befolkningens rörelse mot ett land invandring.

En person kan migrera från ett land till ett annat som tvingas av force majeure, såsom naturkatastrofer, inre förskjutningar, kärnvapenhändelser eller extrem fattigdom.

På samma sätt kan migreringar också ske med egen vilja, allt beror på varje individs sammanhang.

Kanske är du intresserad av de 17 huvudtyperna av migration.

Fördelar och nackdelar med migrering

nytta

1- Förbättring av livskvaliteten

De flesta invandrare söker en ökning av standard levnadsvillkor. Att bo i en miljö utan brott, med medborgarförmåner och social trygghet, är ofta en vanlig drivkraft för att uppmana befolkningens rörelse från ett land till ett annat.

2- Nya personliga och professionella erfarenheter

Det nya livscenariot uppmuntrar invandrare att få ut det mesta av dem i person- och arbetsmiljön.

När de lämnar sin komfortzon befinner sig invandrare i behov av att anta nya utmaningar: att vara mer självständiga, att leva ensamma, att spara, att ta nya personliga och professionella åtaganden. Allt inom ramen för tillväxt och ackumulering av nya erfarenheter.

3- Kontakt med nya kulturer och kunskapsutveckling

Resande ger dig möjlighet att lära känna nya kulturer, mat, transportmedel, idiom, traditioner och till och med övervinna språkbarriärer, om så är fallet.

Att göra livet i ett annat land öppnar kunskapsdörrarna genom varje nations nativa historia, och till och med genom turer på platserna museer eller historiska platser som är mest representativa för platsen.

nackdelar

4- Xenofobi och kulturella hinder

Inte alla länder är gästvänliga för invandrare. Vid många tillfällen råder kulturer av motstånd mot förändring, där invandrare kan bli offer för rasdiskriminering eller främlingsfientliga kommentarer, för sitt land eller ursprungsregion.

5- Idiombarriärer

Om du väljer att migrera till ett land med ett annat språk än ditt modersmål, är det viktigt att veta åtminstone de grundläggande begreppen i det språket.

För det här är det mest tillrådna att veta de elementära termerna att utvecklas i samhället: Grundläggande fraser för att göra inköp, känna till trafikskyltarna och naturligtvis helt och hållet hantera hälsningar och uttryck av artighet.

6- Brist på arbetskraft

Arbetslöshet kan utgöra en betydande nackdel för invandraren, särskilt om han bestämmer sig för att bo i ett annat land utan att validera de akademiska och / eller yrkesmässiga uppgifter som finns i ursprungslandet.

Definitivt, genom att bo i ett annat land, och leva erfarenheten av multikulturalism, utbildning, kulturföreskrifter och värderingar som lärs hemma, genomförs i praktiken.