Vilken typ av information tillhandahåller släktträdet?

Släktträdet ger viktig information om individer och deras sociala relationer enligt familjens multigenerationella funktion.

Släktträdet har använts i olika kunskapsområden för att få information om aspekter så olika som de förfädernas relationerna mellan enskilda, biologiska predispositioner till sjukdomar och till och med används i terapier och personliga förbättringsprocesser.

Uppgifterna i släktträdet presenteras grafiskt som ett träd eller en konceptuell karta med olika grenar som representerar olika individer som tillhör specifika generationer.

Familjeträd kan vara associerade med de sociala förhållandena hos individer av den mänskliga arten, eller brukade få värdefull information från någon levande organism.

De kan också ge viktig information inom andra områden som politik, historia och språkvetenskap.

Släktträdet i det mänskliga samhället

Det mest kända släktträdet är släktträdet som ger information om de sociala aspekterna av familjens funktion.

Ett släktträd speglar en familjes historia i flera generationer. På grund av detta används familjeträd i samhället ofta för att bestämma släktingar och bekräfta linjer.

Andra användningar som ges till släktträd i det mänskliga samhället är relaterade till medicin vid diagnos av ärftliga sjukdomar, antropologi vid studier av folkets och sociologins ursprung i internationella relationer.

De vanligaste systemen för familjeträd tillåter övervakning av enskilda aktiviteter som äktenskap, reproduktiv verksamhet, utbildning, migration, bland annat.

Eftersom varje individ kan utföra dessa aktiviteter annorlunda, varierar familjen i stor utsträckning i form.

Släktträdet i andra arter

I studier av biologiska vetenskaper har släktträden använts i stor utsträckning inom områden som taxonomi, mikrobiologi, evolutionär biologi och till och med genteknik.

De genealogiska träden i detta fall ger information av särskild betydelse för identifieringen av nya arter, studien av evolutionära relationer mellan organismer och övervakning av genetiska variationer över tiden.

En annan gemensam användning av det genealogiska trädet i biologi är övervakningen av anoret och nedstigningen av djur av intresse (som hundar eller hästar) som de vill visa en stamtavla på.

Andra familjeträd

Studier med familjeträd har inte tillämpats uteslutande på levande varelser. Eftersom det i familjeträdet är möjligt att på ett enkelt sätt observera informationen för att jämföra och hitta relationer och ursprung, har användningen utvidgats till många andra grenar.

Denna typ av system har funnit nytta vid identifieringen av språkens ursprung, deras likheter med andra språk och deras förändringar över tiden.

På grund av den information som kan erhållas från släktträd har de också varit användbara i politik och historia.

Representationer med familjeträd har använts på dessa områden, särskilt för att studera ursprung och observera utvecklingen av politiska partier och sociala och ideologiska rörelser.