Vad är medborgarvärden? (med exempel)

Civila värderingar är beteendemässiga principer som fokuserar på personliga relationer inom ett samhälle och som tjänar till att upprätthålla social ordning.

Det finns universella medborgerliga värden som överskrider alla gränser och kan förstås i de allra flesta kulturella konfigurationer.

Å andra sidan svarar andra mer än någonting till mer lokala verkligheter och av en specifik karaktär. Därför kan vad som kan vara ett samhällsvärde på ett visst ställe, i en annan inte motsvara.

Tillämpningen av medborgerliga värden av medborgare gör det möjligt för samhället att verka som en cog, och relationerna mellan dem produceras på ett positivt sätt.

Dessa värden läggs vanligtvis i hemmet genom att sända dem mellan föräldrar och barn. Skolan är också en viktig plats där dessa värden kan föreslås.

I allmänhet görs lärandet av dem i sin natur genom imitation sedan barndomen och fortsätter att reproduceras för resten av livet.

När det från en tidig ålder inte finns någon grundläggande respekt för medborgerliga värden kan framtida sociala störningar som förstör grundpelarna för social samexistens orsakas i framtiden.

Exempel på medborgerliga värden och deras innebörd

Även om de flesta medborgerliga värden är inbördes, är det ett antal av dem som är fullt identifierbara och klassificerbara. Några av dem är:

solidaritet

Solidaritet är det första medborgerliga värdet, och förmodligen den viktigaste, eftersom konkretionen av sociala relationer beror på det.

I grund och botten består det av att ge stöd till den som behöver det, särskilt om det är en svår tid.

Den solidaritet som en person har över en annan kommer att stärka det personliga förhållandet som finns mellan dem och skapa möjligheter som kan belönas i framtiden.

ansvar

Att uppfylla de överenskomna åtagandena och fullt ut respektera de överenskomna standarderna är avgörande, och det utgör en ansvarig medborgare.

När du levererar läxor i en skola eller ett arbete måste du möta deadlines och på samma sätt blir du ansvarig. Överensstämmelse med scheman kan också bildas som ett viktigt ansvar.

I husen finns det alltid uppgifter som tilldelas hushållens medlemmar, i allmänhet relaterade till underhållet av detsamma.

Ansvaret är därför ett medborgerligt värde där personen förbinder sig att följa det etablerade.

respekt

Varje person har sina personliga egenskaper, som måste upprätthållas och ingen bör göra invändningar mot dem. Det är vad respekt gäller, vilket är ett av de grundläggande medborgerliga värdena.

Den andra måste vara fullt accepterad med alla dess särdrag, känna igen honom lika i sin skillnad och därvid kunna ge honom en snäll och hjärtlig behandling.

Mycket bekräftas att respekt endast bör ges till äldre, även om det i sanning är en oumbärlig egenskap för förhållandet mellan alla människor.

rättvisa

Även om teoretiskt sett motsvarar tillämpningen av rättvisa rättsväsendet och dess enheter, är det i enskilda relationer ett mycket viktigt medborgerligt värde, vilket är rättvisa.

Även om det inte är mätbart, består det av att göra rätt beslut som motsvarar verkligheten.

När det finns en konflikt kommer rätten alltid att ge orsaken till den person som är i besittning av den. På samma sätt gäller rättvisa även på områden som rör pengar och ekonomi.

samarbete

Nära med solidaritet består samarbetet av en persons handling för något eller någon, som hjälper honom eller henne att slutföra en viss uppgift.

Det finns många samarbetsgrupper som utvecklar åtgärder där hjälp ges till andra människor, särskilt de som behöver det mest.

Men samarbete kan också komma från gester så enkelt som att plocka upp andras objekt som har fallit eller hjälper till att ge gatan till en person som inte kan.

ärlighet

Det är oumbärligt i samhället att få ett ord och i sin tur att kunna hedra det. Ärlighet består i att alltid vara ärlig med de åtgärder som vidtas och alltid respekterar andra.

När en person respekterar andras pengar och tillhörigheter, känner igen att han gjorde fel på en viss tid och inte ljugit om sina handlingar, kan han anses vara en ärlig person.

I upprättandet av personliga relationer blir ära en av pelarna, eftersom ett förhållande byggt på lögner är avsett att misslyckas.

uppriktighet

Lie inte I grund och botten behåll ordet och vara ärlig. Uppriktighet är den karaktäristiska genom vilken människor uttrycker sin åsikt uppriktigt, eller berättar händelser som de hände.

För att denna egenskap ska kunna utvecklas på det mest praktiska sättet är det viktigt att en rättvis balans upprätthålls mellan uppriktighet och respekt, skyddad av ärlighet.

frihet

Det är moder till alla värderingar och rättigheter. Människor är födda fria av naturen och borde njuta av de fördelar som detta medför för deras normala utveckling.

Endast under mycket exakta förhållanden kan friheten begränsas efter att ha utfört en rad straffrättsliga förfaranden.

artighet

Tillsammans med respekt och ansvar är artighet det civila värdet där människor upprätthåller goda tullar för resten, och därmed stärker interpersonella relationer.

Att hälsa på ett vänligt och utbildat sätt, att samarbeta och vara stödjande med en person i nöd, att utföra favörer är bland annat element som kan avgöra en persons personlighet.

autonomi

Alla människor har särdrag och är skyddade i sin frihet, de har alla rätt att utveckla sin självständighet.

Personligheten mögar kring detta, och konkretionen av personliga beslut beror på det.

Av denna anledning är autonomi ett medborgerligt värde, eftersom det respekterar det individuella handlingsutrymme som varje person har, så länge det inte påverkar andras.