Vad är socialt engagemang?

Socialt engagemang eller socialt ansvar är ett begrepp som hänvisas till den skyldighet som faller på en grupp människor som utgör ett samhälle, enskilt eller i grupp. Denna skyldighet kan vara med sig själva och / eller med resten av samhället.

Denna term gör en bedömning av effekten av gruppens beslut. Denna bedömning kan vara negativ eller positiv och faller inom ramen för etiska, juridiska eller andra områden.

Socialt ansvar eller engagemang fastställer att varje enskild person har en skyldighet för resten av samhället eftersom han tillhör det.

Ett samhälle består av varje person som deltar i det och vad det gör eller inte gör, även om det är en minimal handling, påverkar det sociala livet.

Varje människans engagemang eller skyldighet är med resten av samhället för att uppnå kollektivt välfärd och bidra till social balans.

Ursprungen för denna term och vad den representerar ges genom skapandet av termen "historisk materialism" där människan har en grundläggande roll i samhällsutvecklingen där han har ansvaret att utbilda sig för att lära sig att lösa de problem som omger honom .

Det sociala engagemanget i historien

Människan sedan han började sitt liv i samhället och etablerat ett samhälle, har tvingats följa vissa regler för bättre sameksistens.

Dessa regler är anpassade till plats och tid, därför ständigt utvecklas.

Antikens Grekland

I gamla Grekland var känslan av socialt engagemang närvarande. Medborgarna hade ett offentligt liv där de var tvungna att hålla debatter, delta och ge sin åsikt i de dialoger som hölls på torget eller i agoran.

Därför var deltagandet av var och en ett bidrag för hela samhället.

Medeltiden

Sedan i medeltiden leddes alla av reglerna gjorda enligt religiösa övertygelser. Varje åtgärd gjordes för att erhålla frälsning.

Om någon hade agerat mot religion, blev han straffad. Ansvaret var att kräva respekt för religion så att dess regler skulle uppfyllas.

Modern ålder

Senare kom den intellektuella rörelsen som kännetecknade moderntiden. I detta skede var anledningen till huvudguiden. Människans rättigheter utvecklades och slaveri började försvinna.

Ansvaret eller det sociala engagemanget var baserat på att försvara människans frihet och rättigheter i samhället.

Staten förvärvade också ansvaret för att försvara individer och kräva respekt och överensstämmelse med tidens sociala regler.

Samtida ålder

För den moderna tiden tar den vetenskapliga och tekniska boom över alla samhällsområden.

Utbildning, effektivitet, effektivitet och kommunikationsförmåga var några av kraven att ingå i ett funktionellt samhälle.

Dessa beteenden blir ett ansvar inför samhället. Företagen är de som har makten, eftersom marknaden har en framträdande siffra eftersom den flyttar de pengar som upprätthåller samhället.

Vem bestämmer det sociala engagemanget?

Socialt engagemang är en historisk enhet, vilket innebär att den förändras och anpassas till tid, plats och mentalitet hos de människor som bor vid ett visst tillfälle.

I varje epok förändras känslan av gott och ont beroende på samhällets historiska och kulturella utveckling.

Folkets ansvar är med det moraliska samhället. Utöver detta dikteras reglerna för samexistens av den enhet som har större makt vid den tiden, så det kan nämnas till kyrkan, staten eller företagen.

Det sociala engagemanget för närvarande

Socialt ansvar eller engagemang anses vara en icke-obligatorisk norm eller mjuklagstiftning.

Detta har återspeglats i olika internationella avtal. Dessa inkluderar "Universaldeklarationen om bioetik och mänskliga rättigheter" antagen av UNESCO.

Detta koncept har utvidgats till institutioner eller sektorer där förslag har upprättats för att bli medveten om det sociala engagemang de måste uppfylla.

Således är de flesta företag och institutioner ansvariga för att visa sin plikt till samhället, deras engagemang genom åtgärder som bidrar till social välfärd.

Många företag har en prioritet inom sina mål, fungerar som en användbar enhet för samhället genom att skapa och utbilda mänsklig talang, samarbeta med den tekniska utvecklingen i landet och främja sin ekonomi bland annat.

Områden där det sociala engagemanget tillämpas

Livet i samhället omfattar alla områden, förstår hälsa, ekonomi, miljö, mat, utbildning, bland annat.

Allt tillsammans hjälper till att bilda livet i samhället, så socialt engagemang täcker alla dessa områden.

Hälsa är en känslig fråga och av största vikt för enskilda personer. Därför fattar staten och institutionerna för det mesta alltid beslut som tar upp denna fråga för att skydda de berörda personernas hälsa.

Beslut om hälsa är kopplade till miljön. Ju mer vänliga med ekosystemet är de åtgärder som utförs av en institution eller ett företag, desto mer skyddas människors hälsa.

Om det finns kontroll över hälsan och en adekvat miljö kan man också försäkra sig om mat.

Staten ansvarar för att främja och tillämpa vissa standarder för att garantera säkerheten inom dessa områden.

Utbildning är också viktigast. Staten eller den mest kraftfulla figuren i den miljön har till uppgift att främja en högkvalitativ utbildning som når alla individer för en bättre utveckling av det civila livet och samhället i allmänhet.

För en bra prestation inom utbildningssektorn måste resten av områdena täckas.