Vad är en propaedeutisk kurs?

En propaedeutisk kurs är en förberedande workshop som syftar till att instruera deltagarna innan de formellt påbörjar studierna inom ett visst område.

Dess namn kommer från termen "Propedeutic", som refererar till den instruktion eller utbildning som krävs för att förutse studiet av ett ämne, vetenskap eller disciplin.

Det är scenen innan man lär sig metoden. det vill säga det föregår genomförandet av ämnet eller disciplinen i studien.

Det är mycket vanligt att ta propaedeutiska kurser innan man påbörjar grundutbildning (universitetsexamen) eller forskarutbildning (specialisering, mastere och doktorer).

Det tjänar som en aptitretare av vad som kommer att bli detaljerad instruktion om ett visst ämne.

Förberedande kurser ger den teoretiska och praktiska kunskaper som krävs, grundläggande och grundläggande för ett ämne.

Det vill säga ge de verbala, numeriska och logiska uppfattningarna som studenten behöver för att förstå den djupgående studien av en disciplin och utöva det med framgång senare.

I vissa fall kallas de korrigeringsstudier, eftersom de är mycket användbara när det gäller att ta upp ett visst ämne eller övervinna de akademiska svagheter som har haft i detta avseende.

Denna typ av program ger de nödvändiga verktygen så att studenten är beredd att möta den nya utbildningsutmaningen utan motgångar.

Syftet med förberedande kurser är att ge omfattande förberedelser för studenter, inklusive utveckling av personliga och tekniska färdigheter.

Dessa färdigheter och tekniker kommer att vara mycket användbara för att underlätta anpassningen och utvecklingen under utövandet av universitetslivet.

I de flesta fall tillåter deltagande i en förberedande workshop studenterna att bli bekanta med dem som kommer att vara en del av sin omedelbara miljö: klasskamrater, lärare och andra anställda i utbildningsinstitutionen.

Ovanstående ger en ganska tydlig uppfattning om hur studiemiljön kommer att vara när man börjar regelbundet.

Vid en propaedeutisk kurs får studenten också möjlighet att förbereda och få råd direkt med specialisterna i de ämnen av intresse som sannolikheten för en bra akademisk start är mycket hög.

De propaedeutiska kurserna syftar också till att standardisera kunskaper och färdigheter hos en grupp studenter.

På så sätt kommer klassens början inte att skadas av specifika förklaringar som krävs av vissa studenter som inte är nivåer med övriga studenter.

Denna typ av förberedande verkstäder uppmuntrar studenternas ständiga övning; På detta sätt ökar kunskapsbevakningen betydligt, och studenterna blir bättre beredda att ta på sig den universitetsutmaning som presenteras för dem.

Dessutom, om studenten har tvivel om sin yrkeshänge, är de propaedeutiska kurserna den angivna platsen för att rensa upp någon oro över det och återupptäcka p

referenser