De 7 egenskaper hos den mest framstående impressionismen

Karaktäristika för impressionism, applicerad på målning som den mest referenskonst, står ut för penselens ljus, färg och slag. För många är endast den ovan nämnda målningen och fotografi och filmografi konstnärliga tekniker där detta fenomen kan återspeglas.

Impressionism är en konstnärlig rörelse som har manifesterat sig främst i målning, med namnet impressionistmålning .

Denna rörelse uppstår i Europa, i synnerhet i Frankrike och förvärvar särskild betydelse för dess diskontinuerliga egenskaper och den överträdelse som markerade gränserna för realtidsreproduktionen.

Namnet impressionism uppstod från målningen Impression: soluppgång av Claude Monet. Som ett nyfiken faktum, var termen faktiskt myntade av en konstkritiker på ett nedsättande sätt.

Dess topp låg under andra hälften av 1800-talet i Europa, och det var också utökat i början av 1900-talet.

Dess författare, men övervägande europeiska, reste till olika breddgrader för att måla. De främsta exponenterna är bland annat Claude Monet, Fritz Melbye, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Edgar Degas.

Det finns en stor debatt om hur expanderande kan expandera till andra områden. Till exempel anser vissa att det finns impressionistisk musik, med Claude Debussy som referens.

I litteraturen om impressionism var bröderna Edmond och Jules de Goncourt mycket viktiga, även identifierade som naturalister.

Element och huvudegenskaper för impressionism

Precis som någon bild- och konstnärlig rörelse i allmänhet har impressionismen väsentliga egenskaper som vanligtvis förekommer i de flesta av hans verk, oberoende av författaren. Några av de viktigaste är:

1- Renhet i färg

Ett av de element som mest skiljer impressionism är vad rollen spelar för färgen i verken.

Impressionism kan tydligt särskiljas från andra bildrörelser genom att ha lyckats använda offentliga och enhetliga färger utan att nödvändigtvis innebära en mättnad i uppfattningen av en viss sammansättning.

I impressionism bryts chiaroscuro-linjen, eftersom den lägger samma färg med få tonaliteter vid färgning av ett föremål.

Även om chiaroscuro inte användes var skuggsspel alltid närvarande. Av denna egenskap arvde många senare rörelser flera element, särskilt de av avantgarde karaktär.

2- Form

Perfektionen av formen, den absolut absoluta imitationen av verkligheten som förkroppsligas i en duk, var inte ens nära huvudimålet för impressionisterna.

Målarna i denna rörelse orsakade att formuläret definierades direkt av färg och belysning som han bildar.

Formen på elementen i målningen beror direkt på ljusets ursprung i arbetet, oavsett om det är full naturlig belysning, filtrerat naturligt ljus eller ett konstgjort ljus. Ljus och färg är mer relevant än formuläret i impressionism.

3- Geleltisk penselsträcka

Detta namn kommer från Gestalts psykologiska ström, även om dess postulat höjdes många år senare.

Genom denna penselsträcka kan gestaltskolans principer dock belysas.

I första hand definieras detta genom att hävda att delar som inte är anslutna kan genom uppfattning vara relaterade till att bilda en helhet.

Impressionism kan identifieras med Gestalt-penselsträckan, eftersom dess författare arbetade med en mycket liten penselsträcka, men de rena färgerna gjorde ögat relaterade till bilderna. Går lite längre fram, var den största exponenten av Gestáltica-penselsträckan Seurat med sina pointillistiska verk.

4- Landskapsarkitektur

Den första målningen av impressionismen, av Monet, är en seascape. Även om det inte täcker en helhet, kan de flesta av de verk som kan katalogiseras i impressionismen visa bilder och scener i naturlandskap, som är mycket särskilt kopplade till havet och även till grönområden.

Detta undergräver inte förekomsten av välkända impressionistiska verk som visar människor och föremål.

Emellertid bestämmer miljön där författarna placerar dem vanligtvis att förstå hela arbetet.

På jakt efter landskap reste författare som Fritz Melbye och Camille Pissarro till länder så långt bort som Japan, Kina och Venezuela, där de lyckades fånga världens andra verkligheter ur det impressionistiska perspektivet.

5- Lighting

Ljusets spel var en oumbärlig egenskap för utvecklingen av impressionistisk karaktärmålning.

Med stort inflytande i formen, allmänt i de impressionistiska målningarna, en eller flera punkter där ljuset utstrålar, och att veta om hinder eller inte, återspeglar det i resten av bilden.

Detta representerade en viktig utmaning speciellt för användning av rena färger, vilket minskade antalet tonaliteter, även om det gynnades av Gestalt-penselsträckan.

Impressionistiska konstnärer brukade variera belysningen av sina egna målningar. Det var inte detsamma att måla en solnedgång på ett par skämt i en park vid middagen. Precisionen av ljusets placering är ett annat distinkt element i impressionistisk målning.

6- europeiska ursprung

Impressionism föddes i Europa, efter målningen av Claude Monet med titeln Impression: stigande sol där ett marint landskap med en kombination av ren blues visas.

Louis Leroy, en konstkritiker, beskrev denna målning som impressionistisk, vilket innebar något negativt.

Trots detta var namnet kvar och representerat alla författare till salongen av oberoende konstnärer i Paris 1874 som såg deras verk identifierade i den nuvarande. Impressionism, även om den reste till andra kontinenter, behöll sina europeiska författare.

7- Realism

Man kan säga att impressionismen inte försöker upphöja någonting, eftersom författaren redan ansåg den scenen imponerande nog för att göra en bild av den.

Realism är ett vanligt element bland alla impressionistiska författare, som inte litar på praktiskt taget ingen tid i fiktion att måla.

De marina och vilda landskapen, medkänslan för människor och porträtt är vanligtvis i de flesta verkliga fallen, så även om det inte är en konstnärlig rörelse som strävar efter perfektion, ser det ut som en illustration av vardagen.