Vilka vetenskaper är relaterade till fysik?

Det finns många naturvetenskapliga vetenskaper som möjliggör en integrerad analys av varje fenomen, antingen genom kemi, astronomi eller geologi.

Fysik är den vetenskap som studerar beteende och egenskaper hos energi och materia genom rymd och tid. Dessutom är det ansvaret för modellering av växelverkan mellan dessa fyra variabler.

Det anses vara den mest grundläggande och inkluderande av de fysiska vetenskaperna, eftersom det spelar en grundläggande roll i alla fenomen i universum.

Huvudsyftet med fysiken är att förstå förekomsten av varje händelse, men det är viktigt att betona att det inte är en isolerad vetenskap.

Därefter en kort översikt över vetenskaperna mest relaterade till fysikområdet.

kemi

Den elementära teorin om kemi sammanfattades i det periodiska tabellen över Dmitri Mendeleev, som granskade de allra flesta egenskaper och relationer mellan de olika elementen.

Mendelévevs arbete var baserat på kvantmekanik, så teoretisk kemi är baserad på fysiska tillämpningar.

Kvantmekaniken spelar också en grundläggande roll i förståelsen av organisk kemi och genereringen av nya biologiska ämnen.

Detta intima förhållande ger upphov till nästa vetenskap relaterad till fysik: biologi.

biologi

Biologi hjälpte fysiken vid upptäckten av energibesparing, som demonstrerades av Julius Von Mayer, som presenterade ett minne för elektriska och biologiska effekter i sitt enastående arbete "The Organic Movement" (1846).

Om man tittar noggrant på de biologiska processerna hos levande djur är det möjligt att uppskatta ett myriat av fysiska fenomen: blodcirkulation, reaktioner i nervsystemet, motorfärdigheter, fotosyntes etc.

Varje struktur består av atomer, och på så sätt kan varje biologiskt fenomen också förstås från det fysiska.

Astrofysik och astronomi

Båda vetenskaper härrör från tillämpningar av teorier och metoder för klassisk fysik i studien av stellarstruktur, solsystemets ursprung och kosmologins relaterade problem.

Eftersom astrofysik är extremt bred tillämpar astrofysiker ofta många fysiska fakulteter i analysen av denna vetenskap, såsom: mekanik (klassisk, statistisk och kvant), relativitet, elektromagnetism, termodynamik, kärnfysik och av partiklar och atom- och molekylfysik.

geologi

Geologi är den vetenskap som studerar jordens sammansättning och allt som det innebär, inklusive analys av beteendet hos bergarter, rörelser av tektoniska plattor, mineralutforskning, havsströmmar, meteorologi, bland andra grenar. I varje av de ovan beskrivna fenomenen kan du se fysikens prestanda.

Med tanke på bredden av användningsområdena för fysik och dess nära relation med andra vetenskaper är denna underbara vetenskap utan tvekan närvarande i alla händelser som händer runt oss.