De 10 mest använda och effektiva NLP-teknikerna

De mest använda NLP-teknikerna är rapport, hemliga ordningar, förankring, kroppsfysiologi, ögonåtkomst, extern eller intern referens, trosförändringar och alternativ illusion. I denna artikel kommer jag att förklara dem i detalj.

Neurolinguistic Programming är en arbetsmetod skapad 1970 av Richard Bandler (datavetenskapare och psykolog) och John Grinder (språkvetenskaplig) där de kombinerar kommunikation, personlig utveckling och psykoterapi.

Denna metod fokuserar på att uppnå större självkännedom, förbättra kommunikationen med andra och motivera den person att förändra för att uppnå sina mål.

Dessutom visar forskning som utförs av dessa författare att förbättringar i psykiska störningar som depression, fobier, psykosomatiska sjukdomar, inlärningssjukdomar kan uppnås i NLP ...

Några av de författare som Bandler och Grinder baserade på att utföra NLP var Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, Gregory Bateson, Alfred Korzybski eller Noam Chomsky.

Dessa två författare pratar i sina studier om sambandet mellan neurologiska processer, språk och den serie beteenden som lärt sig genom erfarenhet. Den senare kan modifieras för att uppnå de mål som varje individ har i sitt liv.

Bandler och Grinder bekräftar således att med NLPs metodik kan människors färdigheter modelleras för att uppnå sina mål.

Därefter har senare forskning som utförs av forskare diskredierat att det kan tjäna alla dessa problem.

Trots att verkligheten är det idag används det fortfarande på flera områden, såsom hantering av känslor, ledarskap, kreativ utveckling, ökad kommunikation såväl som inom utbildningsområdet.

De har också använts inom psykologi, personlig utveckling i allmänhet, handel för att främja försäljning, motivation i sport och i företag både individuellt och i grupper.

Var kommer namnet på neurolinguistisk programmering från?

Den neurolinguistiska programmeringen skylder sitt namn på förhållandet mellan 3 aspekter av människan som kommer samman i denna metodik:

 • Programmering : I metoden för neurolinguistisk programmering. Vår hjärna jämförs med en maskin, en dator. Vår erfarenhet är organiserad genom mentala program. Således kommer vårt beteende att styras av de mentala programmen för att uppnå våra mål.
 • Neuro : all inlärning behöver ett neuralt nätverk för att kunna utföras, och sedan lagras på kort eller lång sikt. Genom nervsystemet konstruerar människan sina uppfattningar om de erfarenheter han upplever och om allt som omger honom.
 • Lingvistik : Detta är det sista begreppet som NLP bygger på. Språk är nödvändigt för kommunikation med andra både för våra erfarenheter och för lärande.

10 NLP-tekniker

NLP-tekniker är användbara för alla de människor som behöver en guide för att övervinna hinder och som har motstånd mot förändringar för att lämna den välbekanta komfortzonen.

De tjänar till att förse dig med nödvändiga resurser, men för att uppnå det är det viktigt att du vill genomföra förändringen och ha tron ​​att nå målet är möjligt och användbart för dig.

När du kommer närmare målen kommer välmående med dig att öka. Ju mer energi du använder i de resurser som NLP erbjuder dig desto mer sannolikt kommer du att lyckas. Dessa resurser är utformade för att användas i ditt dagliga liv och förbättra din livskvalitet.

Därefter kommer jag att förklara de mest använda teknikerna i NLP.

1- Rapport

Denna teknik anges i situationer där vi vill öka vår kommunikation med någon person i miljön, vare sig det är arbete eller personligt.

Målet är att skapa en atmosfär av samarbete och ömsesidigt förtroende där det inte finns några missförstånd, diskussioner eller domar och ett aktivt lyssnande mellan båda ges. Förståelsen av budskapet som den andra personen vill överföra är uppbyggd, samt att kommunicera med vår rättvisa lyssnare det meddelande som vi vill överföra.

Vi kommer att använda nämnandet av de saker som vi vet som binder oss till vår lyssnare. Med rapport, förutom att använda sig av verbalt språk, blir kroppsspråk väldigt viktigt.

2- Dolda order

Enligt denna teknik formuleras frågorna oftast med en stigande musikalisk intonation, medan orderna formuleras med en nedåtgående intonation.

Således föreslår NLP att ställa upp frågorna på avtagande sätt, som en order, för att uppnå önskad effekt.

3- Ankare

Vi har redan pratat om förankring som en teknik för att minska känslor av obehag som ångest eller ångest i en stressig situation. Denna teknik bygger på klassisk konditionering i lärandets psykologi.

4- fysiologin

Det handlar om att känna till hur vår kropp fungerar och hur hållning, andningstypen och hjärtfrekvensen påverkar våra beteenden och våra känslor bland annat.

Om vi ​​ändrar våra kroppsställningar och lär oss att andas korrekt kan vi ändra vårt beteende och därmed vad vi sänder utomlands.

5- ögonåtkomst

Ögonåtkomst är en del av fysiologin och refererar till ögonrörelsens sekvens hänvisar till personens intentionality.

6- Intern eller extern referens

den

Att vara medveten om både våra mönster och andras hjälp hjälper oss att öka vår egen medvetenhet och vår empati gentemot andra.

Referensmönstret hjälper oss särskilt att veta vad kriterierna och normerna för värdet av våra handlingar bygger på. I detta kommer vår beslutsprocess att ligga.

Vi kan skilja 2 referenssätt:

 • Intern referens: de personer som använder denna referens fokuserar på egen synpunkt, deras perspektiv på världen och dess känslor. Om vi ​​vill påverka deras åsikt använder vi frågor som: hur känner du dig om det beslut du tänker göra?
 • Extern referens: människor med denna typ av referens lägger stor vikt vid andras åsikter och söker konsensus med resten av folket kring dem. De fraser som vi kommer att använda kommer att vara orienterade för att avslöja vår synpunkt, eftersom personen kommer att ta hänsyn till det (till exempel: Min åsikt är det ...).

7- Visuell / hörsel / Kinestetisk

Varje person har olika preferensval för beslutsfattande (visuell, auditiv eller kinestetisk).

Om vi ​​till exempel vill övertyga en person vars preferensval är den hörande, kommer vi att använda den för att föreslå vårt mål (till exempel: "Jag ska berätta för reseplanen jag har förberett").

8- Förändring av övertygelser och identitetstillämpning

Om vi ​​har grunden att troen bestämmer vår verklighet, identifierar vår nuvarande övertygelse, våra interna konflikter och är medveten om en förändring i dessa kan vi ändra vår verklighet.

9- Illusion av alternativ

Målet med denna teknik är att övertyga den andra personen att göra vad vi vill att de ska göra. Det består i att ge personen flera alternativ att bestämma, men alla kommer att riktas mot vad vi vill uppnå.

Till exempel, om vårt mål är att gå till stranden, kommer frågan vi kommer att fråga för att uppnå vårt mål att vara: går vi till stranden med bil eller tåg? I stället för att gå till stranden eller inte? (Här ger vi dig möjlighet att inte gå någonstans).

10- Modala operatörer av möjlighet eller behov

Enligt NLP är metaprogrammer fasta tänkande strategier som handlar omedvetet på människor. Inom dessa är de modala operatörerna av möjlighet eller nödvändighet i form av implicita order i vår interna dialog.

Dessa implicita order manifesterar sig i form av ord som jag måste, jag borde, jag behöver, etc. Var och en ger känslor i personen.

Jag kommer att ge ett praktiskt exempel så att det blir bättre förstått. Det är mycket typiskt att använda frasen "kan inte göra det" som en motivering för att inte göra en åtgärd och frågan som vi vanligtvis återkommer är varför kan du inte?

Om vi ​​återvänder denna fråga kan personen ge oss en oändlig lista med anledningar till varför han inte kan utföra beteendet. Å andra sidan, om frågan vi återvänder är "Vad förhindrar dig?" Med den här frågan ger vi personen möjlighet att överväga möjliga lösningar på deras problem istället för att tänka på ursäkter. Det vill säga uppmärksamheten är inriktad på lösningen.

Praktisk övning

Nästa kommer jag att utveckla en praktisk övning som används i NLP för att öka motivationsstrategierna mot ett mål eller en situation.

Vi skulle börja tänka på en aktivitet som motiverar oss mycket att utföra. Tänk dig en film där denna typ av aktivitet utförs och uppfattar handlingsegenskaperna med uppmärksamhet på alla detaljer. Sluta tänka på det och vila.

Titta runt och andas djupt. Tänk sedan på något du inte har något intresse av att ägna mycket uppmärksamhet åt vad du känner.

Titta på bilden och dess egenskaper. Vila igen och andas djupt. Jämför både aktiviteter eller bilder som försöker fokusera på alla detaljer. Skriv en lista med element som har motiverat i denna process.

Slutligen ta en bild som tillhör en trevlig upplevelse och ändra de visuella egenskaperna (storlek, avstånd, rörelse osv.), Hörselegenskaper och kinestetiska egenskaper.

Av alla de förändringar som görs, håll dig med kombinationen av kvaliteter som ger dig större välbefinnande och är mer motiverande. Skriv ner dem så att du kan använda dem senare för en situation där du behöver motivation.

Fördelar som härrör från användningen av NLP

De tekniker som används i NLP ger en rad fördelar genom vilka ett brett utbud av behov och mål som någon kan överväga vid någon tidpunkt i deras liv omfattas.

 • Öka vår självkännedom
 • Förvaltning av känslor: En person kan hantera och kontrollera sina känslor och deras handlingar i vilken situation som helst (till exempel kan hjälpa dig att framgångsrikt möta en arbetsintervju).
 • Öka vår kommunikationsteknik: NLP använder förankring som ett sätt att uppnå mål eller övervinna vissa problem vid hantering av stressiga situationer. På kommunikationsområdet är ett av de mest utbredda problemen rädslan att tala offentligt. Denna situation genererar vanligtvis känslor av ångest och ångest. Genom förankringstekniken är ett "ankar" ett trevligt, avslappnat och positivt ögonblick som vi har i vårt minne och vi associerar det med hjälp av visualiseringstekniker till den stressiga situationen vid exakt ögonblick.
 • Lär dig kreativitetsstrategier.
 • Öka motivationsstrategier: hjälper till att öka och effektivisera strategier för att uppnå personliga och professionella mål.
 • Förstå vår typ av lärande och andra: våra bekymmer är ofta motiverade av något som lärt sig över tiden. Föreningar av minnen, bakgrund som har skapat det som ett mönster av tanke, lärs på att det har uppstått flera gånger och kommer till en punkt där det är komplicerat att modifiera det.
 • Öka vår förmåga att uppnå personliga mål: de dolda ursäkterna i det omedvetna och som görs automatiskt uppmuntra förseningen att komma igång för att uppnå våra mål. Det består av att identifiera ursäkningen, göra den medveten så att vi senare kan ändra det och vidta handlingsbeslutet.
 • Utveckla effektiva strategier för att fatta beslut.
 • Förstå, acceptera och lär dig att hantera personliga och professionella förändringsprocesser.
 • Eliminering av rädsla och fobier.

Därefter lämnar jag en mycket förklarande video på grundval av NLP:

referenser