Vad är skillnaderna mellan stat och regering?

Skillnaderna mellan stat och regering är flera, men det brukar tros att begreppen "stat" och "regering" är synonymt.

Även kung Louis XIV i Frankrike ignorerade denna skillnad när han sa: "Jag är staten", när det i själva verket var regeringen. Politiska forskare gör en klar skillnad mellan staten och regeringen. I själva verket löses några av de politiska vetenskapens svåra problem på grundval av skillnaden mellan staten och regeringen.

I grunden beror förhållandet mellan regeringen och staten på den vision som man har av förhållandet mellan individer och staten. Regeringen är bara en aspekt av staten.

Staten tillhör i sin tur individer som bor och interagerar inom samma territorium under samma myndighets jurisdiktion. Och "regering" hänvisar specifikt till statens "verkställighetsmekanism".

Denna vision av "staten" är givetvis en politisk vision. Det finns många andra användningsområden och definitioner som vanligtvis klargörs av sammanhanget. Till exempel: "krigsstatus", "ekonomins tillstånd" eller "medvetenhetstillstånd". Du kan också vara intresserad av att se vad skillnaderna mellan stat och nation är.

De viktigaste skillnaderna mellan staten och regeringen

1- Regeringen är en del av staten

Staten har fyra element: befolkning, territorium, regering och suveränitet. Regeringen är ett smalt koncept och är en del av staten. Det sägs att staten är ett organiskt begrepp som regeringen är en del av.

Med andra ord används termen regering för att utse organisationen av det statliga maskineriet genom vilket organisationen av statsmaskineriet utsetts. Regeringen är statens agent.

Därför anser regeringen i en demokrati sig som en student och staten som lärare. Regeringen jämförs med den levande organismens hjärna: vad hjärnan är för människan, regeringen är för staten.

2- Regeringen är tillfällig

Staten är mer eller mindre permanent och har funnits sedan urminnes tider. Däremot är regeringen tillfällig och ändras ofta.

En regering kan komma och gå, men staten fortsätter för evigt. En linjers död eller en regerings störning i allmänna val betyder inte statens förändring.

3- Staten är vi alla

Staten består i allmänhet av alla medborgare, men alla är inte medlemmar av regeringen.

Regeringen består av några utvalda medborgare. Regeringsorganen är verkställande, lagstiftande och rättsliga.

De få utvalda personerna kommer att styra dessa tre regeringsorgan. Således är staten en mycket bredare organisation än regeringen.

4- Staten är suverän

Staten har suveränitet. Hans auktoritet är absolut och obegränsat. Dess makt kan inte avlägsnas av någon annan institution.

Regeringen har ingen suveränitet, ingen originalmyndighet, men dess befogenheter delegeras av staten genom dess konstitution. Regeringens befogenheter delegeras och begränsas.

5- Regeringen är konkret och staten är abstrakt

Staten är ett abstrakt begrepp, medan regeringen är ett konkret begrepp. Ingen ser staten och staten verkar aldrig.

Regeringen är en fysisk manifestation och agerar för och av staten. Det består av en definierad grupp människor som kan vara kända, det är en konkret organisation som kan ses och ifrågasättas.

6- Staten förändras inte

Alla stater är identiska i karaktär och natur. Oavsett om det är stort eller litet, förändras statens egenskaper inte. Men regeringarna är av olika slag och kan variera från stat till stat.

Flera politiska forskare har gett olika klassificeringar av regeringen. Aristoteles hade klassificerat regeringen i monarki, aristokrati och demokrati. Å andra sidan har regeringen blivit klassificerad som parlamentarisk eller president, och enhetlig eller federal.

Därför finns det inget enhetligt mönster för att definiera regeringen. Staten är en universell institution som bara har en form med sina väsentliga egenskaper.

7- Du kan inte gå mot staten; ja från regeringen

Slutligen har medborgare rätt att gå emot regeringen men inte mot staten. Staten agerar endast genom regeringen, och regeringen kan göra misstag, men inte staten.

Således har medborgare bara rätt att gå emot regeringen, eftersom det går emot sig själv att gå mot staten.

Därför är staten en oförstörbar union av medborgare som har den främsta egenskapen för beständighet och kontinuitet. Regeringen är bara en del av staten.

Sammanfattning av skillnaderna mellan regering och stat

  • En stat är en nation eller ett territorium som anses vara en politisk gemenskap som organiseras under en enda regering.
  • Det finns olika typer av stater som den suveräna staten, medlemsstaten, den federerade staten och nationsstaten.
  • En stat kan också vara en organiserad politisk gemenskap som upptar en del av ett territorium under en regering.
  • En stat är som en organisation, medan en regering är som ett ledningsgrupp.
  • En av de viktiga skillnaderna mellan en stat och en regering är att en stat är en geografisk enhet som förenar människor och handel, medan en regering är den politiska förvaltningen av en stat eller ett land.
  • Som substantiv betyder staten också tillståndet för en person eller en sak vid en given tidpunkt.